Design Thinking

Design thinking is een manier van innoveren waarbij de mens centraal staat. Het helpt tot relevante, originele en creatieve oplossingen te komen.

5 tips over Design Thinking

Onze organisaties, processen en bijbehorende activiteiten zijn (vaak door succes) versterkte manifestaties van hoe we naar situaties keken toen we ze op- en inrichtten. Onderliggende aannames en principes zijn sterk verankerd geraakt in onze routines. Steeds vaker merken we echter dat meer van (ongeveer) hetzelfde niet langer helpt. Door vast te houden aan het beeld waarmee we naar situaties keken (ons frame of denkkader), innoveren we dikwijls in de periferie van het vraagstuk, zonder in de kern onze problemen op te lossen.  Onze organisaties zijn meer genetwerkt geraakt dan ooit. Vraagstukken zijn daarmee ook opener, dynamischer en complexer van aard geworden en daardoor slecht te isoleren van de context. In complexiteit werkt de reductionistische (deductieve, inductieve) manier van werken en denken die we gewend zijn te hanteren, dan ook vaak minder goed.

Design Thinking biedt handvatten aan een ontwerpende aanpak van complexe vraagstukken waarmee vanuit een grondig begrip van de waarden en drijfveren van betrokkenen nieuwe ruimte gecreëerd wordt om situaties te benaderen. Design Thinking is een waardevolle toevoeging aan je repertoire, geen vervanging van alles wat je deed. 

Vijf tips van programma-manager Emile Mazerant. 

1. Stel de huidige denkkaders ter discussie

Dikwijls houdt de manier waarop we kijken naar de situatie het probleem in stand. Maar wat maakt nou dat het probleem ingewikkeld is? Wat zorgt ervoor dat het probleem in stand gehouden wordt? Wat is er al geprobeerd dat werkte? En wat werkte er niet? Waarom? Grote kans dat onderliggende aannames in je bestaande frame je richting meer van hetzelfde duwen. Door huidige denkkaders ter discussie te stellen voorkom je dat je aan het eind met een “oplossing” zit die niet werkt.

2. Ga dieper dan behoeftes van de gebruikers

In een ontwerpende aanpak ga je op zoek naar waar het probleem daadwerkelijk over gaat. Dat gaat dieper dan behoeftes. Het risico van vragen en werken vanuit behoeftes is dat de oplossingen wel de symptomen, maar niet de kern raken van het probleem. Vanuit een grondig begrip van onderliggende diep menselijke waarden van betrokkenen werk je in een ontwerpende aanpak toe naar nieuwe denkkaders waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe benaderingen van het probleem. 

3. Kijk goed of de vraag wel een ontwerpvraag is

Een ontwerpende aanpak is in de kern een lerende benadering. Er is lang nog veel wat we niet weten. Dat kost tijd en vraagt comfortabel te zijn met ambiguïteit. Het laat zich slecht voorspellen wat de uitkomst zal zijn en hoelang het proces precies gaat duren. Dat is binnen veel organisaties spannend. Wanneer het huidige denkkader nog voldoende oplossingsruimte biedt, past een ontwerpende aanpak bijvoorbeeld dan wellicht ook minder goed. In de masterclass helpen we je een ontwerpvraag te herkennen en te formuleren. En om de organisatiecontext hierin mee te nemen. 

4. Vergeet oplossingen!

In complexe, dynamische, open en genetwerkte vraagstukken bestaat er niet één oplossing. We zijn daarnaast door onze begrensde rationaliteit beperkt in staat oorzaak-gevolg relaties vooraf te overzien. In complexiteit leren we nádat we iets hebben geprobeerd in de context. Anders dan een oplossing te bedenken en die te implementeren, innoveren we dus het denkkader, waaruit we nieuwe benaderingen uit gaan proberen. Door deze interventies leren we weer meer over het vraagstuk en de context en kunnen we gaan werken aan een volgende stap in de benadering.

5. Werk aan competenties in de organisatie

Een ontwerpende aanpak is een lerende en ontdekkende aanpak. Dat gaat over het reduceren van onzekerheden in de praktijk. Daar is in staande organisaties niet altijd ruimte voor, waar KPI’s, projectmatig werken en meten is weten vaak de boventoon voeren. Het vraagt dus een ander denkkader voor innoveren om op organisatieniveau te gaan leren. Daarnaast is Design Thinking gebaseerd op de kennis en ervaring van expert designers die hier jarenlang over gedaan hebben om dit op te bouwen. Dit vraagt dus om goed na te denken over de vraag hoe je deze expertise aan je organisatie bindt of zelf opbouwt. 

Masterclass Design Thinking

Het doel van de masterclass Design Thinking is leren en begrijpen wat jouw organisatie aan design thinking kan hebben in de praktijk. Je leert theorie en krijgt tools waarmee je direct aan de slag kan.

Emile Mazerant

Emile Mazerant - programma-manager masterclass Design Thinking

Opleidingen

Gevonden: 1 opleidingen
Professional Programs Nyenrode 12-06-2023-24_600x400 Masterclass Design Thinking

Masterclass Design Thinking

< 10 dagen | Nederlands | 9 oktober 2024
Na deze masterclass weet je wat ‘design thinking’ inhoudt en hoe je deze mindset kunt implementeren om tot relevante innovaties te komen.

Contact


Heb je vragen over de opleidingen, of wil jij je direct aanmelden? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend informatiegesprek via + 31 346 291 448 of

advies@nyenrode.nl