De 4 principes voor effectieve implementatie van Lean

Opleiding Lean Leadership Program verbetert organisatieprocessen volgens Lean-principes

13 januari 2017

Produceren voor lagere kosten maar met dezelfde middelen is mogelijk door organisatieprocessen beter op elkaar af te stemmen. Of, om in de woorden van René Aernoudts te spreken, door efficiënt gebruik te maken van Lean. Als directeur van het Nyenrode Lean Institute is zijn missie om Lean Management te verspreiden. Niet alleen in het Nederlandse bedrijfsleven, maar door de gehele maatschappij.

Sinds november 2015 werken het Lean Management Instituut en Nyenrode Lean Institute nauw met elkaar samen om een gezamenlijke missie te realiseren: het promoten van Lean in de Nederlandse samenleving. ‘Dat is nodig om de concurrentiepositie van bedrijven en instellingen te versterken’, legt Aernoudts uit. ‘Stel – je hebt een bouwvergunning nodig. Na aanvraag duurt het ongeveer zes weken voor je uitsluitsel hebt. En dat terwijl het daadwerkelijk in behandeling nemen van een aanvraag niet eens 20 minuten in beslag neemt.’ Volgens Aernoudts zorgt het feit dat een stadscommissie weinig bijeenkomt voor een enorme onnodige vertraging. ‘Hetzelfde geldt voor ziekenhuizen’, vervolgt hij. ‘Een patiënt wil zo snel mogelijk worden behandeld, maar het opstellen van een behandelplan kost 36 dagen.’ In beide situaties is Lean volgens hem de oplossing. ‘Stem de werkzaamheden van alle disciplines die aan een behandelplan werken beter op elkaar af en het kan binnen veertien dagen. Misschien zelfs binnen een week.’

Praktische programma’s

Anders dan de naam doet vermoeden, komt de term Lean bij een Japans bedrijf vandaan. Autogigant Toyota ontdekte hoe een betere interne afstemming leidde tot een hogere productie met dezelfde middelen en kosten. Aernoudts is actief met de promotie van wat hij Lean-denken noemt. ‘Wie zijn of haar organisatie met behulp van Lean wil verbeteren, is van harte welkom in het Lean Leadership Program. We reiken handvatten uit en deelnemers lopen, bewapend met een concreet plan van aanpak, de deur uit.’

Vier onderdelen

Het Lean Leadership Program behandelt vier onderdelen volgens de Lean-principes. Strategie en leiderschap is er één van. ‘Dat is het eerste onderdeel’, zegt Aernoudts. ‘Hierbij draait het om het ontwikkelen van waarde voor de klant. Wat is je bestaansrecht? En belangrijker – waar loop je tegenaan?’ Wanneer deelnemers dat duidelijk hebben, is het volgens Aernoudts zaak om te beginnen met onderdeel twee: het vertalen van de waarden naar processen. Aernoudts: ‘Bij het onderdeel 'Processen' laten we zien hoe kwaliteit als vanzelfsprekend in processen wordt doorgevoerd. Dat brengt me direct bij het derde onderdeel: operationeel management. Daarin benadrukken we het belang van voorspelbaarheid. Standaardisering. En ten slotte gaan we in op de cultuur. Met andere woorden: hoe vertaal je het geheel naar de rest van de organisatie?’

Een concreet plan

Wie deelneemt aan het Lean Leadership Program, mag een uiterst praktisch programma verwachten. ‘Alles wat je krijgt te horen, is concreet’, legt Aernoudts uit. ‘We geven je weliswaar theorie, maar het Lean Leadership Program bevat een groot praktisch gedeelte.’ Aernoudts belooft deelnemers dan ook dat ze naar huis gaan met een concreet plan van aanpak. ‘Je weet waarmee je aan de slag kunt gaan’, zegt hij. ‘Het is realiseerbaar. En we verklaren alles aan de hand van relevante voorbeelden voor Nederlandse organisaties.’

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.