“Ondernemen gaat over maatschappelijk toegevoegde waarde”

Eredoctoraten sieren 75e verjaardag Nyenrode Business Universiteit

20 november 2021
Community

In een met bloemen versierde Pfizer zaal op Nyenrode Business Universiteit is vandaag de 75e verjaardag van Nyenrode Business Universiteit gevierd. De zogenoemde Dies Natalis viel samen met de officiële start van het lustrumjaar van de universiteit. Tijdens de ingetogen, maar feestelijke bijeenkomst werden twee eredoctoraten uitgereikt, en een derde aangekondigd.

De viering werd zowel fysiek, met inachtneming van coronamaatregelen, als online bijgewoond. Er werd teruggeblikt door het bestuur, faculteitsleden en alumni en studenten in afwisselende vormen. Prof. dr. Koen Becking opende de bijeenkomst. 

Becking blikte terug op de oprichting van het NOIB, de voorganger van de universiteit zoals we die nu kennen. “Op 20 november 1946 hees ZKH Prins Bernhard de vlag op het voorplein van het kasteel als officiële opening van het Nederlands Opleidingsinstituut voor het Buitenland – N.O.I.B. Het verhaal van Nyenrode vertelt ons heel veel over wie we vandaag de dag zijn. Dit verhaal is het fundament van onze purpose en heeft ons geholpen de pilaren van onze kernwaarden te bouwen. ” De Founding Fathers  van Nyenrode, waaronder het initiatief van Albert Plesman na WOII om een school voor doe-jongens op te richten, werden besproken. Becking benadrukte dat hun gedachtegoed nog steeds verankerd is de kernwaarden van Nyenrode: Leadership, Entrepreneurship en Stewardship.

De kernwaarden kwamen dan ook terug in de aankondiging van de ere-doctoraten door Becking: “Diversiteit en het overkoepelen van al onze academische domeinen waren belangrijke aspecten in de te maken keuzes rondom deze onderscheidingen. Bij deze drie aanstaande benoemingen hebben we drie waardige dragers van deze titel gevonden.”

Felicitaties

Becking sloot af met de aankondiging van een persoonlijke boodschap van demissionair minister-president Mark Rutte. Dat de oprichters van Nyenrode al het belang van internationaal zakendoen zagen, noemde Rutte een kracht van de universiteit: "Niet alleen in de geschiedenis, maar ook voor de toekomst van ons land. Nyenrode blijft hierin een belangrijke rol spelen. De geschiedenis gaat verder”, sloot Rutte af.

Kernwaarden

Na de felicitaties van Rutte, had prof. dr. Barbara Majoor de eer om het eerste eredoctoraat uit te reiken. Via een live-verbinding sprak zij haar laudatio uit voor prof. dr. W. Robert Knechel. “Robert Knechel heeft onderscheidende bijdragen geleverd aan het opleiden van volgende generaties auditors én wetenschappers in binnen- en buitenland. Hij heeft inspanningen geleverd om auditonderzoek te laten slagen en grote bijdragen geleverd aan de kennisuitwisseling tussen wetenschap, praktijk en samenleving, zoals verwoord in de Nyenrode drie-eenheid: Leadership, Entrepreneurship en Stewardship.

“Prof. dr, Knechel gaf aan het een eer te vinden om de waarde stewardship met dit ere-doctoraat te vertegenwoordigen. Hij ging in op de kernwaarden van Nyenrode. “Wat is de overeenkomst van de kernwaarden?”, vroeg hij zich af. “Voor mij is het hoop. En hoop maakt de wereld beter. Ook sprak hij over vertrouwen, want vertrouwen is essentieel voor een goed functionerende maatschappij. En vertrouwen gaat hand in hand met stewardship.”

Continuïteit en innoveren.

Prof dr. Kitty Koelemeijer sprak haar laudatio uit voor ondernemer Willem Blijdorp. Koelemeijer sprak haar bewondering met betrekking tot het ondernemerschap van Blijdorp uit. Aan de hand van drie strategische dilemma’s deelde de hoogleraar de ruime en succesvolle ervaring die Blijdorp heeft. “Dit eredoctoraat past volledig in de filosofie van Nyenrodes Founding Fathers en past bij de kernwaarden van Nyenrode in het algemeen en ondernemerschap in het bijzonder.”

Blijdorp nam zijn toehoorders mee in zijn lange en ervaren ondernemersleven waarbij hij het belang van digitalisering benadrukte. “Data worden steeds belangrijker voor onze ondernemingen. Maar bovenal gaat ondernemen over maatschappelijk toegevoegde waarde. In de Verenigde Staten is het gebruikelijk dat je als succesvol ondernemer iets teruggeeft aan je omgeving, aan de maatschappij. Dit giving back idee is nog niet doorgedrongen in de Nederlandse ondernemerswereld. Je hebt je succes niet volledig aan jezelf te danken. Het is dan ook passend om iets terug te doen. Ik houd een pleidooi en zie het als een morele verplichting iets terug te doen.”

Ook deelde Blijdorp wijze lessen voor ondernemende studenten: “Ondernemerschap gaat met vallen en opstaan. Maar ook al verlies je een aantal wedstrijden, je kan nog steeds kampioen worden. Continuïteit hierin bereik je door te innoveren. Een echte ondernemer innoveert. Ook heeft een ondernemer vaak een positieve naïviteit en optimisme. Durf is daarbij een belangrijke voorwaarde voor succesvol ondernemen.”

Prof. dr. Désirée van Gorp kondigde ten slotte  in haar speech aan dat zij volgend jaar tijdens de Dies Natalis een ere-doctoraat mag uitreiken aan Dr. Ngozi Okonjo-Iweala - Director General World Trade Organization.  

Persoonlijke verhalen

Tussen de eredoctoraten door werden filmpjes vertoond van diverse alumni van het eerste uur. Charles de Wilde (NOIB 1947) werd geïnterviewd door Linze Andringa (BScBA 2019), voorzitter Nieuwe Compagnie van Verre (NCV). Menno van Eijk (BBA NBBS 2010) grondlegger van de Jongste Compagnie van Verre (JCV) vertelde in een tweegesprek met voorzitter Isabella van de Graaff  (MSc 2021) hoe de vereniging is opgericht. En oud-voorzitter Kees van Tilburg gaf een kijkje in de mede door hem opgerichte Vereniging van Accountancy Studenten (VAS) aan Danielle de Jongh (BScA 2016, en Master Fiscaal Recht) de huidige voorzitter van de vereniging.

Nyenrode Vice-voorzitter Remmelt Vetkamp sloot de ceremonie af met zijn persoonlijke wens voor Nyenrode voor de komende 75 jaar: “Mijn wens voor Nyenrode is dat we net zo veel beeldbepalende mensen kunnen opleiden en vormen zoals we dat in het verleden ook hebben gedaan. Leiders die het verschil maken, of dit nou in de politiek, op maatschappelijk of economisch vlak is. We dragen samen onze verantwoordelijkheid.”

20112021-Dies Natalis 75 jaar-Foto Sander Foederer-1078
20112021-Dies Natalis 75 jaar-Foto Sander Foederer-1776
20112021-Dies Natalis 75 jaar-Foto Sander Foederer-1132
20112021-Dies Natalis 75 jaar-Foto Sander Foederer-1826
20112021-Dies Natalis 75 jaar-Foto Sander Foederer-1164-2
20112021-Dies Natalis 75 jaar-Foto Sander Foederer-1348
20112021-Dies Natalis 75 jaar-Foto Sander Foederer-1291
20112021-Dies Natalis 75 jaar-Foto Sander Foederer-1770
20112021-Dies Natalis 75 jaar-Foto Sander Foederer-1798 - kopie
20112021-Dies Natalis 75 jaar-Foto Sander Foederer-1900
20112021-Dies Natalis 75 jaar-Foto Sander Foederer-1416 - kopie
20112021-Dies Natalis 75 jaar-Foto Sander Foederer-1940
20112021-Dies Natalis 75 jaar-Foto Sander Foederer-1078
20112021-Dies Natalis 75 jaar-Foto Sander Foederer-1776
20112021-Dies Natalis 75 jaar-Foto Sander Foederer-1132
20112021-Dies Natalis 75 jaar-Foto Sander Foederer-1826
20112021-Dies Natalis 75 jaar-Foto Sander Foederer-1164-2
20112021-Dies Natalis 75 jaar-Foto Sander Foederer-1348
20112021-Dies Natalis 75 jaar-Foto Sander Foederer-1291
20112021-Dies Natalis 75 jaar-Foto Sander Foederer-1770
20112021-Dies Natalis 75 jaar-Foto Sander Foederer-1798 - kopie
20112021-Dies Natalis 75 jaar-Foto Sander Foederer-1900
20112021-Dies Natalis 75 jaar-Foto Sander Foederer-1416 - kopie
20112021-Dies Natalis 75 jaar-Foto Sander Foederer-1940

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.