‘Wanneer je energie wilt geven, moet je zorgen voor brandstof’

4 januari 2018
Onderwijs

‘Kinderen zijn de professionals en leiders van de toekomst. Ook wordt samenwerken steeds belangrijker. Het begint bij kinderen die samen dingen doen,’ zegt Marcel Strolenberg. Als directeur van Kids Society Erica, een kinderopvangorganisatie met zo’n 150 medewerkers, heeft hij er dagelijks mee te maken. Met kinderen, maar ook met het belang van dienend leiderschap.

Strolenberg besloot het Advanced Management Program (AMP) te volgen om zijn bedrijfskundige kennis te vergroten, zijn blik te verruimen en zijn visie op leiderschap aan te scherpen. ‘Ik heb handvatten gekregen voor mij als persoon, voor mijn rol als leider en voor de toekomst van mijn bedrijf. Wat ik op persoonlijk vlak bijvoorbeeld heb geleerd, is hoe ik beter kan switchen tussen de rol van de jonge hond en die van de wijze man. Ik kan nu beter vanuit rust beschouwen en anderen gerichter motiveren, in plaats van zelf alleen maar doorgaan.’

Kinderen denken mee  

‘Tijdens de opleiding heb ik onder andere nog eens gericht gekeken naar de strategie van Kids Society. Met name de vraag hoe we onze stakeholders kunnen betrekken bij het herijken van onze strategie. Ik wil graag dat iedereen het gevoel ‘dat is van mij’ bij onze strategie heeft. Onze medewerkers hebben gebrainstormd over de strategie, maar ook over hun toekomstdromen voor de organisatie. De uitkomst daarvan hebben we centraal verbonden met wat het MT graag wil met de toekomst van het bedrijf. Zo creëer je draagvlak onder je medewerkers.’

Maar de organisatie heeft nog meer veranderingen doorgevoerd. ‘We organiseren nu bijvoorbeeld een jaarlijks diner met ouders waarbij we praten over zaken die belangrijk zijn voor hen en voor hun kinderen. We kunnen onze strategie en diensten daardoor nog beter afstemmen. Ook hebben we kinderraden geïntroduceerd waarin kinderen meedenken over locatiegerichte zaken. Kortom, het gaat uiteindelijk over wat wel en niet werkt voor kinderen en hun ouders.’

Oprecht contact

‘Wanneer je energie wilt geven, moet je zorgen voor brandstof’ is een motto dat ik wil meegeven aan andere leiders. Praat met partijen buiten je systeem of organisatie om andere inzichten te krijgen. Betrek je stakeholders en zorg voor oprecht contact. En vergeet niet dat een leider (ook maar) een mens is,’ benadrukt Strolenberg. ‘Durf kritisch naar jezelf te kijken. Zorg voor een veilige omgeving waar je leiderschapsvragen kan bespreken en je jezelf kwetsbaar op kan stellen. Samen weet je meer en komen je blinde vlekken op tafel. Dat kan uitstekend binnen een opleiding, je eigen privé-netwerk of met collega-leiders in verschillende settings.’

Tijdens het Advanced Management Program leer je als ervaren leider het beste uit jezelf, je team en je organisatie te halen. Je gaat aan de slag met actuele bedrijfskundige kennis, krijgt een nieuwe kijk op inspirerend leiderschap en verbindt je persoonlijke met je professionele drijfveren.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.