Alumni van Founding Partners terug op Nyenrode

4 mei 2022
Community

Om de banden tussen Nyenrode Business Universiteit en de Founding Partners te versterken, zijn op 25 april verschillende alumni van de Founding Partners teruggekeerd. Tijdens het 75-jarig bestaan dit jaar wil Nyenrode de band met haar Founding Partners versterken.

75 jaar geleden legden de Founding Partners de basis voor een voor Nederland uniek opleidingsinstituut. De bestaande universiteiten en instellingen gaven volgens de pioniers studenten niet die bagage die nodig was om de internationale positie van het Nederlands bedrijfsleven weer op te bouwen. Onder de bezielende leiding van luchtvaartpionier Albert Plesman bouwden (de voorlopers) van KLM, Shell, Philips, Unilever, Akzo, ABN-AMRO, TPG, de Nederlandse Spoorwegen en vele andere bedrijven en organisaties aan het Nederlands Opleidingsinstituut voor het Buitenland, vandaag de dag bekend als de Nyenrode Business Universiteit. Dit initiatief leidde bijna 75 jaar geleden tot een onderwijsvernieuwing die op een andere manier waarschijnlijk niet mogelijk was geweest.

Ontvangst

Alle gasten werden bij de Ridderzaal van het kasteel ontvangen door Petri Hofsté, voorzitter van Stichting Nyenrode en Koen Becking, Rector Magnificus van Nyenrode. Na vele handen te hebben geschud en iedereen te hebben voorzien van een drankje en een kleine amuse, werd de gasten gevraagd plaats te nemen op het bordes bij het kasteel voor een foto.

75 jaar vooruit

Dagvoorzitter Jessica Peters-Hondelink opende met een hartverwarmend verhaal over het belang van de oprichters voor een organisatie. Hierna volgde een kort interview door Peters-Hondelink met Hofsté en Becking, waarbij de gasten een beter beeld kregen over hoe de geschiedenis nog steeds als een rode draad door de ontwikkeling van Nyenrode loopt. In een tijd waarin de LES-waarden van Nyenrode actueler zijn dan ooit, helpt Nyenrode vanuit haar missie ‘Serving society by shaping responsible leaders’ studenten en deelnemers om impact te maken op de maatschappij.  

Na deze verbinding tussen het verleden en het heden motiveerde Bas Kodden, hoogleraar Leiderschap en Managementontwikkeling aan Nyenrode, iedereen tot duurzaam presteren door middel van een intensieve korte presentatie. Eenmaal gestart met het interessante vraagstuk waarom U2 de duurzaamste band zou zijn, kregen de gasten al snel meer te weten over het belang van medewerkers motiveren voor de continuïteit binnen een bedrijf. Het laissez faire leiderschap werd unaniem uitgeroepen tot de slechtste stijl van leiderschap.

Verrassingen

Na deze presentatie werden de gasten begeleid naar het Koetshuis, waar het diner geserveerd werd en er twee verrassingen wachtten. Becking ging in gesprek met een hologram van Albert Plesman. Tussen de gangen door werden de gasten vermaakt met verschillende korte voorstellingen van Pierre Bokma en Gijs Scholten van Aschat. De avond werd gevuld met stukken van Shakespeare zoals Richard II, Richard III, Romeo en Julia, en Othello.

Becking sloot af met een dankwoord namens het bestuur voor de organisatie van de avond en de komst van alle gasten, waarna hij het woord gaf aan Micha van Os, derdejaars student van de Bachelor in Business Administration. Zij gaf aan dat de studenten er naar uit kijken om de banden met de Founding Partners te versterken en het als hun doel zien om die banden ook de komende 75 jaar te behouden. 

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.