Artikel 'Engaging external stakeholders in dutch corporate governance'

25 september 2018
Onderzoek

Het stakeholder value model wordt algemeen beschouwd als de basis van het Nederlandse ondernemingsrecht. Volgens dit model moet het bestuur van een onderneming de belangen van alle belanghebbenden meewegen bij het bepalen van de koers van de organisatie.

Ook de stakeholder theory - een theorie, afkomstig uit het domein van de organisatiewetenschappen, die betrekking heeft op de betrokkenheid van belanghebbenden in de besluitvormingsprocessen van een organisatie - benadrukt het belang en de waarde van het opzetten van een actieve stakeholderdialoog. Het artikel 'Engaging external stakeholders in dutch corporate governance' dat wordt gepubliceerd in het International and Comparative Corporate Law Journal – Volume 12 Issue 3 in oktober 2018, bevat een analyse van de juridische mogelijkheden in het Nederlandse recht om belanghebbenden op formele wijze te betrekken in de corporate governance van een onderneming.

Het idee voor het schrijven van dit artikel ontstond ten tijde van de publicatie van de nieuwe Corporate Governance Code in 2016. De Code schrijft voor dat het bestuur van een onderneming 'lange termijn waardecreatie' moet nastreven, daarbij de belangen van alle 'stakeholders' zorgvuldig meewegend.
 
Na het uitvoeren van een gap-analyse met betrekking tot het Nederlandse recht, identificeren de auteurs Aalt Colenbrander en Tineke Lambooy twee mogelijkheden om een formele en actieve stakeholderdialoog op te zetten (door het instellen van een "raad van stakeholders" of een "prioriteitsstichting").Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, augustus-september 2018.

Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.