Bereid je voor op de European Sustainability Reporting Standards

5 april 2023
Opinie

Onder de voorgestelde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) moeten veel meer bedrijven in de EU uitgebreide duurzaamheidsinformatie gaan opnemen in hun bestuursverslagen.

De Europese Commissie heeft de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) de opdracht gegeven om een conceptversie op te stellen van de European Sustainability Reporting Standards (Europese standaarden voor duurzaamheidsrapportage, ESRS), waarin de toelichtingsvereisten krachtens de CSRD nader worden uitgewerkt.

Kom meer te weten over de ontwerp-ESRS'en in dit artikel.

KPMG en Nyenrode hebben het ESG Innovation Institute in het leven geroepen om organisaties te helpen bij de transitie naar duurzaamheid. Organisaties kunnen met de ESG-thema’s in hun bedrijfsvoering meerwaarde creëren door evenwicht aan te brengen tussen financieel economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu. Het maakt de nieuwste ESG-kennis, vaardigheden en eco-systeem toegankelijk voor iedereen die de route naar duurzaamheid professioneel en weloverwogen wil versnellen.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.