Monique van Schaik wint Best-in-Business Award met thesis 'Van Straf naar Werk'

24 januari 2023
Onderwijs

Toen Monique van Schaik zo’n vijf jaar geleden van baan veranderde en aanzienlijk meer verantwoordelijkheid kreeg, ging ze op zoek naar een opleiding die haar extra bagage en ondersteuning zou bieden. Ze volgde drie modules van de Modulair Executive MBA in Public & Private bij Nyenrode Business Universiteit en kreeg daarna naar eigen zeggen de smaak te pakken. “Ik zag hoe verrijkend de modules waren, hoeveel ze me brachten op professioneel en persoonlijk vlak. Studeren en mezelf blijven ontwikkelen bleken ontzettend goed bij me te passen.” Dit inzicht en haar doorzettingsvermogen hebben ertoe geleid dat ze eind 2022 het volledige MBA-programma afrondde, met als kers op de taart de 'Best-in-Business Nyenrode Award' voor haar thesis 'Van Straf naar Werk'.

Van Schaik werkt als regiodirecteur bij Reclassering Nederland. Reclassering Nederland is een onafhankelijke stichting met als missie het voorkomen van recidive en het leveren van een bijdrage aan een veilige samenleving. Reclasseringswerkers adviseren rechters, officieren van justitie en gevangenisdirecteuren over verdachten en veroordeelden. Ook houden zij toezicht op deze reclassenten, geven gedragstrainingen en zorgen voor de uitvoering  werkstraffen. Samen met partners in de strafrechtketen, gemeenten en maatschappelijke instanties zet de Reclassering Nederland  zich in om reclassenten op het rechte pad te krijgen en te houden en daarmee slachtoffers te voorkomen.

Het belang van een goede analyse

Wat Van Schaik met name heeft geleerd tijdens de Modulair Executive MBA in Public & Private is het belang van een goede analyse en goed onderzoek. “We zijn in ons drukke bestaan en in de waan van de dag vaak te snel geneigd om te oplossingsgericht te werk te gaan.” Door deze MBA ben ik gaan inzien dat tijd nemen om te verdiepen van belang is. Continu leren en af en toe de tijd nemen om uit te zoomen, geeft mooie en goede inzichten. Plaats je eigen organisatie eens in een bredere context, kijk naar hoe je je verhoudt tot de ontwikkelingen om je heen. Reclassering Nederland werkt op het snijvlak van straf en zorg en staat dus midden in de maatschappij. Deze MBA heeft me nog meer laten inzien dat samenwerking met andere partijen in hoge mate kan bijdragen aan de resocialisatie van onze reclassenten.”

Op een zorgvuldige manier stappen durven zetten

Maurits Sanders is kerndocent, MMBA Professor of the Year 2021-2022 én begeleider van Van Schaik bij het schrijven van haar scriptie: “Monique is precies het soort student dat we graag zien bij het Executive MBA. Ga er maar aan staan om als uitvoeringsorganisatie Reclassering Nederland je belangrijke maatschappelijke opgave op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier in te richten en uit te voeren in onze huidige samenleving. Daarvoor heb je mensen nodig die uiterst zorgvuldig en afwegend te werk gaan en die tegelijkertijd de creativiteit bezitten om nieuwe paden te bewandelen. Monique is zo iemand. Haar profiel sluit naadloos aan bij wat wij in een student zoeken.”

Waardevolle vriendschappen

Wat Van Schaik waardeert aan deze MBA is dat studenten hun eigen casuïstiek inbrengen. “Daardoor leer je niet alleen heel grondig en kritisch kijken naar je eigen werk, maar ook naar dat van anderen. Ik vond het geweldig om te kunnen sparren met collega’s van andere organisaties uit zowel de publieke als private sector. Omdat je veel in groepen werkt en ook samen op studiereis gaat, leer je elkaar goed kennen. Ik heb een aantal zeer waardevolle vriendschappen en contacten overgehouden aan mijn tijd bij Nyenrode.”

Publiek en privaat samenbrengen

In haar scriptie ‘Van Straf naar Werk’ onderzoekt Van Schaik welke kansen en risico’s zich voordoen bij de inzet van Publieke Private Samenwerking door Reclassering Nederland bij de arbeidstoeleiding van werkgestraften. “Ik heb lange tijd in de private sector gewerkt en ben daarna overgestapt naar de publieke. Dit was de kans om mijn kennis en ervaring in te zetten, die twee werelden samen te brengen en betere oplossingen aan te dragen voor de complexe problemen waar we als organisatie tegenaan lopen. Om reclassenten niet nog een keer de fout in te laten gaan, is het belangrijk dat ze weer kunnen meedoen in de maatschappij. Werk is essentieel ter voorkoming van recidivet. En daarvoor is samenwerking met en betrokkenheid van andere partners in de keten van belang. Om hier ook partijen vanuit de private sector te betrekken is een kans. Zowel vanuit het belang van hun resocialisatie. Alsook vanwege een betere benutting van ons arbeidspotentieel in Nederland in een krappe arbeidsmarkt. 

Trotse begeleider

“Geheel terecht dat Monique’s scriptie haar een Best-in-Business Award heeft opgeleverd,” vindt Sanders. “Een geweldige erkenning voor al haar harde werken. Ik ben ervan overtuigd dat deze inzichten Reclassering Nederland enorm gaan helpen. Geloof mij, zo’n award is echt niet  vanzelfsprekend! Dus dat maakt mij als begeleider alleen maar hartstikke trots.”

Best-in-Business Award

De Best-in-Business Award wordt jaarlijks uitgereikt aan de afstudeerders die met hun scriptie volgens de jury het meest relevante onderwerp hebben aangesneden. Deze onderscheiding is een prijs uitgereikt door het werkveld voor de beste scriptie in termen van bijdrage en waarde voor de organisatie.

Modulair Executive MBA in Public & Private

In de Modulair Executive MBA in Public & Private sla je de brug tussen publiek en privaat met een focus op het overbruggen van cultuurverschillen. Zo ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied en ontwikkel je je persoonlijk tot een nog betere verbinder.

De module Publieke Private Samenwerkingen maakt onderdeel uit van deze MBA. In deze module ga je aan de slag met concrete PPS-dilemma’s, uit jouw eigen praktijk en die van je mede-deelnemers. Aan de hand van drie thema’s ontwikkel je de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van PPS te bestuderen. Bovendien ga je, onder leiding van. Maurits Sanders, het gesprek aan met anderen die op het snijvlak van publiek en privaat opereren.

Ben je nieuwsgierig naar de specialisatiemodule Private Publieke Samenwerkingen? Kom dan op donderdag 26 januari 2023 naar de online lunchsessie.


Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.