Boeklancering - COVID-19: een bevel uit het niets

Essays over een overrompelende verandering

22 oktober 2020
Onderwijs

De snelheid waarmee de coronacrisis op de wereld afkwam was indrukwekkend. Deze pandemie is er één om nooit te vergeten en die zeker de geschiedenisboeken ingaat. In het boek ‘COVID-19: een bevel uit het niets’ laten 54 docenten en wetenschappers van Nyenrode Business Universiteit hun licht schijnen op deze pandemie. Het eerste exemplaar wordt op maandag 26 oktober tijdens een ronde tafelsessie uitgereikt aan Koen Becking, nieuwe rector magnificus van Nyenrode. Tafelgasten zijn Corien Wortmann-Kool, voorzitter bestuur ABP, Ton van Veen, CFO Jumbo, Jos de Blok, voorzitter Buurtzorg. Deze (digitale) bijeenkomst vindt plaats ter gelegenheid van de 50e Nyenrode Commissarissencyclus.

Sinds COVID-19 zich heeft onthuld is er een ‘bevel van aanpassing en verandering’ tot ons gericht. Het boek laat de lezer nadenken over de vele vragen die op ons af komen. Ook al laten de definitieve antwoorden op zich wachten.

Drie perspectieven

Het boek biedt inspiratie voor diegenen die hun organisatie en/of de samenleving verder (bege)leiden uit de ontstane situatie en vertrekt vanuit drie perspectieven: sociaal, financieel-economisch en digitaal. In 37 essays worden de vakgebieden die Nyenrode als business universiteit kenmerken beschreven. De schrijvers bekijken vanuit hun perspectief de gevolgen van deze pandemie. De centrale vraag in ieder essay is: ‘Hoe gaan we verder, hoe ziet de toekomst er uit?’ De coronacrisis is hierbij een aanjager of versneller geweest, maar niet de oorzaak.

Samenleving en economie

De huidige economische krimp is niet eerder vertoond. Wereldwijd zien regeringen zich genoodzaakt om massaal in te grijpen. De tekortkomingen in de inrichting van onze samenleving en economie werden op een genadeloze wijze blootgelegd en uitvergroot. Door COVID-19 ontstaat de noodzaak om op wereldwijde schaal opnieuw te ijken hoe de samenleving en economieën ingericht kunnen worden.

Door de pandemie worden de hiaten in het systeem van de wereldeconomie blootgelegd. Klimaatverandering, duurzame ontwikkeling, ongelijkheid, bedrijven, arbeidsmarkt en globalisering zijn thema’s die meer dan ooit aandacht behoeven om focus te behouden op langetermijnwaardecreatie. Dit is essentieel voor het welzijn van ons allen en de generaties na ons.

Digitalisering

De toch al snelle verandering van onze digitalisering is door de pandemie in een extra versnelling terechtgekomen. Onderwijs wordt in een ongekend tempo gedigitaliseerd, webwinkels kunnen de vraag nauwelijks aan en het gebruik van data krijgt een nieuwe dimensie. Zonder die kennis was het probleem om onze economie en samenleving enigszins draaiende te houden een stuk moeilijker geweest. De samenleving gaat er ingrijpend door veranderen. 

22 oktober 2020

Het boek is vanaf 1 november 2020 verkrijgbaar via deze link

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.