Dank de Donor Dag 2018 van Stichting Nyenrode Fonds

4 oktober 2018
Community

Op zaterdag 22 september 2018 opende Stichting Nyenrode Fonds (SNF) alweer voor de zevende keer de deuren van het Koetshuis voor de jaarlijkse Dank de Donor Dag. Tijdens deze bijeenkomst werden de laatste ontwikkelingen bij het Fonds gedeeld met donateurs en betrokkenen. Ook kregen acht studenten hun scholarships feestelijk uitgereikt door (vertegenwoordigers van) de donateurs die de beurzen mogelijk hadden gemaakt.

Update Universiteit

In zijn inleidende speech ging Rector Magnificus Miša Džoljić in op de ontwikkelingen op de universiteit. Hij vertelde onder meer over het succes van de uitbreiding naar Amsterdam. ‘Er is een groep studenten die wel een studie aan Nyenrode wil ervaren, maar dan in een grote stad.’ Daarnaast wordt er onderzocht hoe Nyenrode verder kan uitbreiden naar het zuiden om plaats de bieden aan de groeiende aantallen studenten, onder andere door de terugkeer van het BSc-programma en de groei van executive degree-programma’s.

Verleden, heden en toekomst

De missie van Stichting Nyenrode Fonds (SNF) is om te investeren in het verleden, heden en de toekomst van Nyenrode Business Universiteit. Het fonds stelt geld beschikbaar voor het in stand houden van het Nyenrode-verleden, zoals de monumenten, het erfgoed en de tradities. Bij het heden gaat het om het investeren in de faciliteiten die we als instituut hebben. Ook draagt het fonds bij aan de toekomst door scholarships mogelijk te maken voor studenten die anders niet de financiële middelen zouden hebben om op Nyenrode te studeren.

Ambities voor de toekomst

Tanja Visser, directeur van Stichting Nyenrode Fonds, gaf traditiegetrouw een update over ontwikkelingen bij het universiteitsfonds. Zo gaf ze aan dat er in 2017 meer geld is opgehaald dan beoogd en de kosten drastisch zijn verlaagd, waardoor er meer kon worden geïnvesteerd in verleden, heden en toekomst van de universiteit. Een voorbeeld daarvan is de restauratie van de Luctor Oranjerie, die na Tanja’s speech ook werd bezocht door de gasten.

oranjerie

Daarbij wordt er gewerkt aan verdere professionalisering van het Fonds. Ambities voor de toekomst zijn onder andere het implementeren van de online strategie, innoveren van de mogelijkheden om te doneren, het betrekken van bedrijven bij de fondsenwerving en meer relevant contact met donateurs. 

Nieuwe fondsenwerver

Ook stond Tanja even stil bij het vertrek van haar voormalig collega Guy Thoms. Na twee jaar als fondsenwerver voor Stichting Nyenrode Fonds was het namelijk tijd voor een nieuwe stap in zijn carrière.koetshuis Hij zal vooral
gemist worden om zijn passie voor het erfgoed, zijn kennis van het huidige Nyenrode en haarstudenten en zijn presentaties tijdens homecomings.

Gelukkig viel er met het vertrek van Guy geen gat bij Stichting Nyenrode Fonds. Per 1 augustus is Alex Hoogendoorn gestart in de functie van fondsenwerver. Hij is dan weliswaar geen Nyenrodiaan, maar hij brengt een berg aan kennis mee op het gebied van (online) marketing en communicatie.

Projecten in 2019

Voor het jaar 2019 staan onder meer de volgende projecten gepland:

  • Restauratie van de monumentale Menagerie op het landgoed, met een eendenkooi, volière en fazantenverblijf, duivenhokken en voederhuisje
  • Aanvragen van de status voor professioneel onderhoud van monumenten waardoor de organisatie makkelijker in aanmerking kan komen voor onderhoudssubsidies (POM-status)
  • Aanbieden van de mogelijkheid tot het adopteren van collegezalen door bedrijven
  • Starten fondsenwerving voor de bouw van het Forum Gebouw
  • Starten fondsenwerving voor restauratie van de fundering van het kasteel
  • Mogelijk maken van nieuwe scholarships voor verschillende degree-programma’s

Uitreiking revolving scholarships

De Dank de Donor Dag eindigde met de uitreiking van de revolving scholarships aan acht geselecteerde studenten. Dit jaar gaat het om twee BSc- en vier MSc-studenten, een die begint aan een International MBA-programma en een student met een schakeljaar. De donateurs voor de scholarships waren alumni van de jaren 1953, 1955, 1958, 1976, de American Friends of Nyenrode University, RoNEMBA, Jan Bots, Stichting Oukha en IMC Europe.

Met deze scholarships, uitgereikt door vertegenwoordigers van de donateurs, wordt een studie aan Nyenrode mogelijk voor getalenteerde studenten die anders niet de financiële middelen zouden hebben. De beurzen kennen een “revolving” karakter wat betekent dat het de bedoeling is dat de ontvanger na het afstuderen zelf weer een nieuwe scholarship mogelijk maakt voor een nieuwe student.

scholarship

Na de ceremony was het tijd voor een borrel waar de gasten konden bijpraten en de scholarshipstudenten konden ontmoeten. Maar zo’n onvergetelijke dag moet natuurlijk ook vastgelegd worden. De studenten trotseerden nog een keer de regen om met hun certificaten en bloemen voor het kasteel op de foto te gaan.

Wil jij bijdragen aan het verleden, heden en de toekomst van Nyenrode? Neem dan contact op met Stichting Nyenrode Fonds voor meer informatie over fiscaal aantrekkelijk doneren.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.