“De oplossing is niet het probleem”

29 september 2020
Opinie

“Mensen zijn vaak snel geneigd oplossingen te bedenken en in de actiemodus te schieten. Ik heb geleerd dat een juiste analyse van het probleem helpt om uiteindelijk een beter resultaat te behalen,” zegt Judith Balk – de Vries, deelneemster aan de Modulair Executive MBA in Business & Sustainable Transitions van Nyenrode Business Universiteit. 


Balk – de Vries is manager van het specialistenteam Food & Agri bij Rabobank Leiden-Haaglanden en in die rol verantwoordelijk voor een team van commerciële accountmanagers. In de beginperiode van de coronacrisis merkte ze een urgente vraag naar liquiditeit van haar klanten. Balk – de Vries vertelt: “Er was ineens een vraaguitval in met name het Westland. Na een aantal weken bleek dat een aantal bedrijven zich snel en knap hersteld had en dat uitstel van de aflossing of een extra financiering niet (meer) noodzakelijk was. Ik vond het mooi om te zien hoe wij als team klaarstonden voor alle klanten. Tegelijkertijd hebben we ook veel tijd gestoken in werkzaamheden die uiteindelijk niet nodig bleken te zijn. Wanneer we meer tijd genomen hadden om het vraagstuk te analyseren, was dit wellicht niet nodig geweest. Een goede les.”

‘The bigger picture'

Het grotere plaatje leerde Balk – de Vries zien in de modules Risk and Finance en Sustainability and Systemic Change. “Bij de beoordeling van een financiering ben ik geneigd, om met oogkleppen op, alleen te focussen op het plan en het bedrijf. Tijdens de modules realiseerde ik mij dat je het jezelf makkelijker kan maken door ‘the bigger picture’ ook in ogenschouw te nemen. De afweging die je maakt bij één ondernemer en de ratio’s die je mee laten wegen, werken uiteindelijk door in de eindbalans van het geheel. 

Duurzaamheidsdoelstellingen

Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij de Rabobank. “Onze duurzaamheidsdoelstellingen blijven we ook in tijden van crisis niet uit het oog verliezen. De transitie van de Nederlandse Food & Agri sector blijft een belangrijk speerpunt. De wereldbevolking groeit snel en consumenten vragen om voedzame en gezonde voeding. Het is daarom noodzakelijk dat wij blijven innoveren in de voedseltransitie waar de tuinbouwsector voor staat. Deze ambitie past bij de sleutelrol die we vervullen in een sector die continu in beweging is. Hiervoor is het ook nodig om duurzaamheid nog meer te bevragen bij onze klanten. Dit staat sinds het volgen van de module Sustainability and Systemic Change weer scherper op mijn netvlies,” zegt Balk – de Vries. 

Nieuwe inzichten

Balk – de Vries kan de opgedane kennis en competenties, zoals strategisch denken en het uit verschillende invalshoeken een probleem onderzoeken, gelijk inzetten tijdens haar dagelijkse werk. “De nieuwe inzichten op het gebied van duurzame transities zijn verhelderend, zeker ook voor de financiële wereld. We moeten als Rabobank voorop blijven lopen in duurzaamheidsvraagstukken, zeker gezien de branche waar ik werkzaam voor ben: de in Leiden-Haaglanden gevestigde ondernemers in de Food & Agri sector.” Niet alleen op inhoudelijk vlak hebben de modules bijgedragen aan de ontwikkeling van Balk – de Vries. “Ook op persoonlijk vlak merk ik dat ik meer zelfvertrouwen heb en bewustzijn over het grotere geheel. Ik voel me vrijer om te experimenteren en fouten te maken en meer na te denken over de strategie van mijn team.”

Met de Modulair Executive MBA in Business & Sustainable Transitions bepaal jij zelf het tempo. Met focus op een specifieke sector zijn de modules van deze modulaire MBA sterk marktgedreven. Stapel modules uit de tracks van jouw keuze tot een volledige MBA titel of kies een enkele module. Zo stel je zelf jouw MBA samen. Met de Modulair Executive MBA van Nyenrode werk je aan je persoonlijke en professionele groei en houd je zelf de regie in handen.

Bron titel: Karssing, E. (2011) De oplossing is het probleem niet!

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.