‘Denken in scenario’s kan verzekeraars voorbereiden op de toekomst’

11 april 2024
Onderwijs

Dorothé Beernink trad in februari 2023 toe tot het bestuur van Univé Oost. Haar inwerkperiode viel samen met het volgen van het Executive Insurance Program aan Nyenrode Business Universiteit. “Ik had al veel ervaring in de financiële sector, maar was op zoek naar strategische verdieping als het gaat om de verzekeringswereld.” 

Beernink was al jarenlang werkzaam in de financiële sector toen ze in contact kwam met Univé Oost. “Ik voelde me aangesproken door het feit dat de behoeften van de leden voorop staan en dat de organisatie geen winstoogmerk heeft.” Beernink besloot daarom te solliciteren voor een functie binnen de raad van bestuur. Omdat ze zich verder wilde verdiepen in de verzekeringswereld en op zoek was naar een brede invalshoek, schreef ze zich ook in voor het Executive Insurance Program van Nyenrode.

Waardevol netwerk

Intensief én leerzaam. Zo omschrijft Beernink de combinatie tussen een nieuwe baan en het volgen van het programma. “De deelnemers hebben verschillende achtergronden en die mix maakte het voor mij heel interessant. Omdat je bijna een jaar met elkaar optrekt, heb ik een waardevol netwerk kunnen opbouwen. En net zoals dat voor alle opleidingen geldt, heb ik er uitgepikt wat voor mij relevant en interessant is.” Wat Beernink vooral bezighield was de vraag of de coöperatieve verzekeraar nog toekomst heeft. “Er is veel gaande in de wereld. Denk aan sociale onrust, klimaatverandering, de opkomst van kunstmatige intelligentie, een toenemende polarisatie en steeds grotere wordende tegenstellingen tussen arm en rijk en tussen stad en platteland. Deze ontwikkelingen hebben impact op mensen, maar ook op coöperaties waar solidariteit een belangrijk uitgangspunt is.”  

Coöperatieve gedachtegoed

Het idee achter een coöperatie is dat het bedrijf eigendom is van zijn klanten (leden). Het coöperatieve model wordt vaak geprezen vanwege zijn nadruk op democratie, gelijkheid, sociale verantwoordelijkheid en solidariteit tussen leden. Beernink legt uit dat de doorbraak van het coöperatieve gedachtegoed kwam in 1844, toen in Engeland de Rochdale Pioneers een vuist maakten tegen de kapitalistische ideologieën van de Industriële Revolutie. Ze richtten een coöperatieve beweging op om een kwalitatief en betaalbaar alternatief te bieden voor voedsel en goederen. “De zeven regels die zij toen opstelden om hun coöperatie te besturen, staan bekend als de Rochdale Principles en vormen nog steeds een basis voor veel huidige coöperaties, waaronder verzekeraars. Beernink vertelt dat in Nederland de coöperatie al eerder in opkomst was. “Al in 1794 heeft Geert Reinders de voorloper van Univé opgericht.” 

Vier scenario’s 

Ter afronding van het Executive Insurance Program schrijven de deelnemers een afrondend essay. Omdat Beernink benieuwd was of de coöperatieve verzekeraar nog toekomst heeft, koos zij ervoor om vier principes van coöperatief verzekeren te toetsen aan vier scenario’s die laten zien hoe Nederland er in 2050 uit zou kunnen zien. Daarbij maakte Beernink gebruik van scenario’s die zijn ontwikkeld door het Planbureau voor de Leefomgeving. De vier principes van coöperatief verzekeren die Beernink heeft getoetst zijn: gemeenschappelijke behoefte, lange termijn waardecreatie, solidariteit en teruggeven aan de (lokale) maatschappij. “Mijn conclusie is dat de coöperatieve verzekeraar het beste matcht met het scenario ‘Regionaal Geworteld’. In dit scenario zien mensen zichzelf als onderdeel van de gemeenschap en is samenredzaamheid belangrijk. Ook het scenario ‘Groen Land’ heeft voldoende aanknopingspunten om als coöperatie te kunnen functioneren. In dit scenario is de ongelijkheid klein en werken mensen samen aan het hogere doel, namelijk de natuur. Een scenario waarbij het als coöperatieve verzekeraar wat lastiger wordt om aansluiting te vinden is de ‘Snelle Wereld’. Hier ligt de focus op digitale connecties en digitale behoeften. De minste aanknopingspunten lijken er te zijn voor het scenario ‘Mondiaal Ondernemend’, waarin de mensen individualistisch en prestatiegericht zijn ingesteld. Er is veel ongelijkheid in de samenleving en de focus ligt op materiele welvaart. Toch ziet Beernink bij dit laatst scenario ook mogelijkheden. “De Rochdale Pioneers zijn destijds ook opgestaan om uit onvrede een ander geluid te laten horen.”

Herkenning

Het essay van Beernink bleef niet onopgemerkt. Zo werd er een artikel gepubliceerd in De Onderlinge, een uitgave van het Platform Onderlinge Verzekeraars, en mocht ze een presentatie geven tijdens een bijeenkomst van het bestuur van dit platform. Ook presenteerde zij haar bevindingen aan de raad van commissarissen en de ledenraad van Univé Oost. “Ik vind het waardevol om met mensen in gesprek te gaan en te horen of zij zich in mijn essay herkennen.” Op de vraag welk scenario volgens haar het meest waarschijnlijk is, antwoordt Beernink: “Ik denk dat er een mengvorm zal ontstaan waarbij het ene scenario sterker vertegenwoordigd is dan de andere. Maar dat de coöperatieve verzekeraar toekomst heeft, is duidelijk!” 

De verzekeringssector wordt geconfronteerd met tal van omvangrijke en complexe, strategische uitdagingen.  Deze uitdagingen vormen de basis van het Executive Insurance Program met als essentiële vraagstuk: hoe borg je als aankomend bestuurder of executive professional een effectieve balans tussen strategisch verandervermogen, operationele beheersbaarheid en jouw eigen persoonlijke rol in de sector?

Meer weten over het programma? Meld je aan voor de online belevingssessie op 23 april 2024. Tijdens de sessie gaat de programma-manager in gesprek met Dorothé Beernink en lid raad van advies van dit programma Prof. mr. Herman Kappelle.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.