‘Draagvlak is bepalend voor het succes van je strategie’

9 juli 2018
Onderwijs

Hoe richt je je als bestuurder op innovatie en strategie als je een achtergrond als, bijvoorbeeld, fiscalist hebt? Deze vraag stelde Olaf ten Hoopen zichzelf. ‘De eerste paar jaar dat ik bestuurder was, kon ik me prima redden met mijn achtergrond als fiscalist. We waren toen vooral gericht op onze interne organisatie.’ Hij is bestuursvoorzitter en CEO van MTH accountants & adviseurs. ‘Door veranderingen in de markt, moesten we onze strategie aanpassen en voelde ik de noodzaak om meer bagage te hebben. Ik besloot het Advanced Management Program (AMP) aan Nyenrode Business Universiteit te volgen.’

Door de ontwikkelingen in de markt focust het bedrijf van Ten Hoopen zich steeds meer op de financiële en strategische advisering van ondernemers. Hij vertelt: ‘Bij het bespreken van de jaarcijfers gaven we vroeger in feite eens per jaar advies. Door de digitalisering gaat alles nu veel sneller. Ondernemers worden daardoor kwetsbaarder. We helpen onze klanten daarom nu steeds vaker om de eigen data goed beschikbaar te hebben en om daar de goede managementinformatie uit te halen. Real-time inzicht met passend advies, dat vraagt een andere dynamiek en vaardigheden van mensen.’

Samenwerken bij overname

Het programma-onderdeel Fusies en overnames was voor Ten Hoopen heel relevant, zo vertelt hij: ‘Toen ik begon met het AMP, waren we bezig met overnamegesprekken om ons te helpen bij internationale adviesambities. Ik zat na de overeenstemming te dubben over het vervolgtraject en wist niet goed hoe ik bepaalde processen moest aanpakken. Wel merkte ik dat ik voor de implementatie andere vaardigheden nodig had, dan voor het komen tot een deal. Daarom heb ik deze overname als casus ingebracht in de module. Dat heeft direct geleid tot een andere aanpak. We hebben bijvoorbeeld procesbegeleiders voor de integratie ingezet. En we zijn de samenwerking met de overnamepartner begonnen vóór het sluiten van een akkoord. Dat werkte heel goed, want je merkt of mensen bereid zijn tot samenwerking.’

Financiële strategie

Hoe belangrijk het finance-vak voor je onderneming is, was een andere eye-opener voor Ten Hoopen. Hij geeft een voorbeeld: ‘Als je een kans ziet in de markt maar je hebt geen geld om die te pakken, ben je misschien te laat. Onze organisatie heeft als financiële strategie om de externe financiering te verminderen door stevig af te lossen. Een klassiek verstandig beleid dat ons op langere termijn gaat helpen bij het onafhankelijk opereren bij innovatiekansen en groeistuipen. Maar het helpt ons ook op korte termijn. Sinds het volgen van de opleiding kan ik gesprekken over het stretchen van onze financiële strategie gemakkelijker onderbouwen.’

Meer draagvlak

‘Sinds ik de opleiding heb afgerond, staan we als bedrijf meer open voor nieuwere vormen van samenwerking. Denk hierbij aan de participatie van medewerkers uit alle lagen in de implementatie van onze strategische projecten. We leggen nu bijvoorbeeld de gezamenlijk bepaalde doelstellingen neer bij projectleiders. Zij bepalen wat en wie ze nodig hebben voor hun project en moeten ook teamleden kunnen wisselen. Daardoor word je als organisatie wendbaarder. Onze medewerkers verwachten een bepaalde verantwoording voor keuzes en aanpak van bovenaf. We moeten uitleggen waarom we iets doen, waarom we het op die manier doen en of dat wel de beste methode is. Eerst deden we dat op gevoel, nu onderbouwen we het beter. Daardoor krijgen we ook meer draagvlak onder medewerkers. Draagvlak en ruimte om mee te denken, is bepalend voor het succes van je bedrijf.’

Tijdens het Advanced Management Program leer je hoe je als leider het beste uit jezelf, je team en je organisatie kan halen. Aan de hand van boeiende praktijkgerichte casussen verbreed je je bedrijfskundige kennis, ontwikkel je een visie op inspirerend leiderschap en krijg je een helder beeld van je drijfveren. Een APK voor de toekomst

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.