Duurzaam transformeren wordt niks als je de machine niet aanpast

2 mei 2023
Onderwijs

Hoe kunnen verzekeraars bijdragen aan de versnelling van de duurzame transformatie van onze maatschappij? De 21 deelnemers aan de 2e editie van het Sustainable Impact Program (SIP) zochten naar het antwoord. Nieuwsgierig? De inzichten zijn gebundeld in een paper dat deze week is overhandigd aan Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond.

Duurzame drive

Het SIP is een intensief, tweedaags programma van Nyenrode en het Verbond over de duurzame transformatie van maatschappij en de rol die verzekeraars hierin (kunnen) spelen. In januari 2023 deden 21 mensen vanuit verschillende verzekeraars en functies mee. Een diverse club met een flinke drive om te werken aan een duurzame impact van hun organisatie, en zo bij te dragen aan een toekomstbestendige maatschappij.

De machine

Uit de 1e en 2e editie blijkt dat de tijd voorbij is dat duurzaamheid iets was voor één of een paar personen. En ook de vrijblijvendheid van pilots ligt achter ons. “Dat is een goed teken, maar waarbij een duurzame ambitie en/of strategie altijd verbonden is aan persoonlijk leiderschap van medewerkers. Zij bepalen immers samen hoe de organisatie werkt en het wordt namelijk niks als je deze machine zelf niet aanpast. Daarom hebben we in deze editie bewust veel aandacht besteed aan leiderschap en integratie van duurzaamheid in de organisatie. Veel deelnemers zijn namelijk op zoek naar het hoe. Naar concrete handvatten waarmee zij duurzaamheid kunnen integreren in hun dagelijks werk”, legt docent Alexander de Bruin uit.

In de top

Ook Richard Weurding ziet de verschuiving van duurzame pilots naar de integratie in de hele organisatie van Verbondsleden. “Dat duurzaamheid een collectief gedachtengoed moet zijn, daar ziet iedereen de noodzaak nu wel van in. Dat merk ik bijvoorbeeld in overleggen met bestuurders, want de intrinsieke motivatie neemt toe. We gaan in de sector steeds meer samenwerken in de vorm van de coalitions of the willing. Daarin sluiten verzekeraars en andere stakeholders actief aan op deelthema’s waar zij echt aan bij willen dragen. Dat zal ongetwijfeld weer meer inspiratie en energie geven.”

Handelingsperspectief medewerkers

Om medewerkers bij verzekeraars concreet handelingsperspectief te bieden, hebben de deelnemers aan de 1e editie Impact Principes vastgesteld. Daar zijn er na afloop van de 2e editie twee bijgekomen. Het Inclusiviteits- en Voice-principe. De eerste houdt in dat verzekeraars zich inspannen om de groep onverzekerden te verkleinen cq. klein te houden. Het Voice-principe betekent dat inzichten uit data wordt niet alleen gebruikt voor de inschatting van risico’s en de berekening van premies. Nee, de data en inzichten bieden ook mogelijkheden om bewustwording te stimuleren onder klanten. 

Nieuwsgierig naar de nieuwe inzichten en impact principes? Lees hier het nieuwste paper.

Verzekeraars spelen met hun producten en belegd vermogen een grote rol in de transformatie van een niet houdbare, lineaire economie naar een duurzame, circulaire economie. Wat doen verzekeraars nu al, hoe kunnen zij deze transformatie versnellen en hoe kan jij hier als verzekeringsprofessional aan bijdragen? Tijdens het Sustainable Impact Program ga je met deze vragen aan de slag. Het Sustainable Impact Program wordt aangeboden in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars.

Dit artikel is eerder verschenen bij Verbond van Verzekeraars

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.