Edgar Karssing benoemd tot hoogleraar filosofie, beroepsethiek en integriteitsmanagement

‘Denkgereedschappen ontwikkelen voor morele zoektocht van professionals’

26 maart 2021
Over Nyenrode

Edgar Karssing is benoemd tot hoogleraar filosofie, beroepsethiek en integriteitsmanagement aan Nyenrode Business Universiteit. Vanuit deze leerstoel bekijkt Karssing beroepsethiek en integriteitsmanagement vanuit een filosofisch kader. Hij focust met zijn onderzoek op het versterken van de morele competentie van professionals, het stimuleren van een moreel kompas voor de commerciële samenleving en het inrichten van een sociale infrastructuur.

Karssing over zijn leerstoel: “Ethiek en integriteit zie ik als een zoektocht en een voortdurend leerproces. Professionals die begrijpen dat deze disciplines een essentieel onderdeel zijn van hun vak, hebben oog voor morele kaders in hun dagelijkse werk. De filosofische reflectie helpt hen daarbij met denkgereedschappen. Ik laat me graag inspireren door Adam Smith, moraalfilosoof en econoom uit de Verlichting, die leefde van 1723 tot 1790. Zijn werk Theory of moral sentiments gebruik ik als vertrekpunt van mijn leerstoel. De onderzoeksvragen waarmee ik aan de slag ga, zijn onder meer hoe morele oordeelvorming werkt volgens Smith en hoe je deze theorie kan versterken met hedendaagse inzichten uit de wijsgerige ethiek en gedragswetenschappen. Ook bekijk ik hoe professionals deze geactualiseerde theorie kunnen gebruiken voor het versterken van hun morele oordeelsvorming.”

Kritische reflectie op marktsamenleving

Een volgend accent dat Edgar Karssing vanuit zijn leerstoel legt, is de spanning tussen moraliteit en de mogelijk perverterende werking van een commerciële samenleving: “Adam Smith had oog voor nadelige excessen van een commerciële samenleving en zocht naar oplossingen hiervoor om wel van de voordelen zoals welvaart en vrijheid te kunnen genieten. Smith’s ideaal was een maatschappij waarin we vreedzaam samenleven en vruchtbaar samenwerken, ondanks menselijke tekorten. De menselijke aard is moreel ambivalent, met vele tinten tussen goed en kwaad. Vanuit dit vertrekpunt richt mijn onderzoek zich op een filosofisch-kritische beschouwing van de voor- en nadelen van de marktsamenleving. Ik onderzoek welk moreel kompas minimaal vereist is voor ‘niet moreel perfecte mensen’. Daarbij kijk ik ook nadrukkelijk naar organisaties.”

Edgar KarssingIntegriteit en ethiek aan Nyenrode Business Universiteit

De leerstoel filosofie, beroepsethiek en integriteitsmanagement staat in een lange traditie. Al in 1984 had Nyenrode als eerste universiteit in Europa een leerstoel bedrijfsethiek. De missie van Nyenrode luidt niet voor niets: Serving society by shaping responsible leaders. Lange termijn waarde creatie voor alle stakeholders en mensen helpen verantwoord keuzes te laten maken staat centraal bij de activiteiten van de universiteit. In de huidige Nyenrode degree en executive programma’s wordt college gegeven over ethiek en integriteit. Ook is onlangs het vak beroepsfilosofie voor accountants geïntroduceerd. Daarnaast worden in in-company trajecten mensen binnen organisaties opgeleid en geadviseerd over het gehele integriteitsbeleid of onderdelen daarvan. Dit vindt plaats door middel van coachen, trainen en begeleiden van alle mensen die een rol spelen in het integriteitsbeleid. Denk aan bestuurders, management, integriteitsfunctionarissen, vertrouwenspersonen, compliance officers en HRM-medewerkers. Nyenrode helpt uiteenlopende organisaties en beroepsgroepen die veel met integriteit en ethiek te maken hebben met hun vraagstukken.

Over Edgar Karssing

Edgar Karssing heeft meer dan 20 boeken (co-)geschreven en geredigeerd en meer dan 200 artikelen en hoofdstukken in vakbladen en boeken gepubliceerd op het gebied van filosofie, beroepsethiek en integriteitsmanagement. Bekende boektitels van zijn hand zijn Integriteit in de beroepspraktijk (2006), De oplossing is het probleem niet. Reflecties op ethiek, integriteit en compliance (2011), en Als de oplossing het probleem is. Compliance met een moreel kompas. (2018) Hij behaalde zijn masterdiploma aan de Rijksuniversiteit Groningen in zowel Economie als Filosofie. Hij heeft deelgenomen aan onderwijs (bedrijfsethiek) en onderzoek (kwaliteit van leven) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en aan onderwijs (bedrijfsethiek en managementfilosofie) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft een promotieonderzoek gedaan naar integriteit in theorie en praktijk. Hij is regelmatig te vinden in het Tijdschrift voor Compliance. Edgar was de winnaar van de National Compliance Award 2010.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.