Edgar Karssing ontvangt donatie voor compliancewerk

7 januari 2021
Onderzoek

Associate professor dr. Edgar Karssing ontvangt een donatie van de Vereniging van Compliance Officers en Adviseurs in de Accountancy vanwege zijn grote rol en bijdrage op het gebied van ethiek, integriteit en compliance.

Na een bestaan van ruim tien jaar is de Vereniging van Compliance Officers en Adviseurs in de Accountancy onlangs opgeheven. Het bestuur van de vereniging acht ethiek en integriteit zeer belangrijke pijlers waarop compliance professionals hun beroep uitoefenen. Het bestuur heeft daarom besloten het batig saldo van de vereniging te doneren aan Edgar Karssing voor zijn werkzaamheden op deze gebieden.

Edgar Karssing

Stimulans voor innovatief en relevant onderzoek

Vanuit haar fondsenwervende rol voor Nyenrode Business Universiteit ondersteunt Stichting Nyenrode Fonds (SNF) onderwijs en onderzoek aan Nyenrode. Nyenrode Business Universiteit is een private universiteit en ontvangt daarom geen structurele bijdragen vanuit het Rijk voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Hierdoor zijn bijdragen van donateurs voor onderzoek en voor PhD-studenten op Nyenrode onmisbaar. Donaties vormen een stimulans voor ons innovatieve en relevante onderzoek.

Nyenrode is het bestuur van de (inmiddels ontbonden) Vereniging van Compliance Officers en Adviseurs in de Accountancy zeer erkentelijk voor haar donatie en zal er samen met Edgar Karssing een goede en passende bestemming aan geven.

Wil je zelf via Stichting Nyenrode Fonds bijdragen aan het onderwijs of onderzoek van Nyenrode? Dat kan op verschillende manieren. Waar je ook voor kiest, weet dat je gift aan SNF in goede handen is. SNF heeft de ANBI-status waardoor giften aan SNF fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. Heb je vragen over doneren aan SNF, neem dan gerust contact op met Anouk Reitsma op 0346 295 782 of via a.reitsma@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.