"Als je de spelregels niet kent, kan je ook niet voetballen."

11 mei 2021
Onderwijs

“‘Ik studeer Fiscaal Recht’ doet het niet altijd even goed op feestjes en partijen,” lacht Fleur Kossen, advocaat bij FT-advocaten en gastdocent aan Nyenrode Business Universiteit. “Mensen denken meteen aan de Belastingdienst, waar ze vaak het liefst zo ver mogelijk vandaan willen blijven. Maar fiscaal recht gaat veel verder dan dat. De snel veranderende wet- en regelgeving en jurisprudentie, maken het een interessant en dynamisch vak waarin ik elke dag mijn creativiteit kwijt kan. Ik sta cliënten bij met raad en advies. Verder help ik ze door strategische routes uit te stippelen in de complexe wereld van belastingrecht, waarin de belastingplichtige altijd in een ‘minderheidspositie’ verkeert ten opzichte van de grote overheid.

Voordat Kossen gastdocent werd aan Nyenrode, volgde ze er van 2016 tot 2018 de Master Fiscaal Recht. “Ik heb heel positieve herinneringen aan die tijd. “Ik werkte op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Donderdag was mijn vaste studiedag. Het voelde echt als een uitje om dan naar de campus te mogen rijden. De universiteit ligt zo prachtig, ik zag die donderdagen bijna als een vakantiedag! Omdat we met een relatief kleine groep waren, leerden we elkaar in die tweeënhalf jaar behoorlijk goed kennen.”

Het doceren houdt me scherp

Inmiddels werkt Kossen fulltime als advocaat, doceert ze aan de Radboud Universiteit en geeft ze een paar keer per jaar gastlessen Formeel Belastingrecht bij Nyenrode. “Het doceren vormt een waardevolle aanvulling op mijn dagelijkse werk als advocaat. Door de waan van de dag en het altijd maar doorrennen, wil het bijhouden van de vaktechniek er nog wel eens bij inschieten. De voorbereiding op mijn colleges en de vragen die ik van studenten krijg, houden me scherp. Bovendien leveren de actuele zaken uit mijn praktijk, die ik wel eens geanonimiseerd behandel in de les, vaak interessante discussies en nieuwe inzichten op. Denk bijvoorbeeld aan de discussie over de door de Belastingdienst gehanteerde zwarte lijsten, waaronder de Fraude Signalering Voorziening.

In het wilde weg schreeuwen kunnen we allemaal

Discussiëren en beargumenteren zijn basisvaardigheden waarover elke afgestudeerde student Fiscaal Recht moet beschikken, vindt Kossen. “Bij Nyenrode wordt daar bovengemiddeld veel aandacht aan besteed. Ik heb er geleerd zelf na te denken en de stap van ‘Ik vind dit’ naar ‘Ik vind dit omdat’ te maken. In het wilde weg schreeuwen kunnen we allemaal. Het onderbouwen van je mening is stap twee. Daarom haal ik tijdens mijn colleges geregeld actuele zaken aan, zoals de toeslagenaffaire. Ik wil mijn studenten laten nadenken over waar het nemen van een paar verkeerde afslagen toe kan leiden en welke consequenties dit heeft voor de burger. Dit doe ik door hen met elkaar in gesprek te laten gaan en hen te stimuleren hun gedachten en meningen vorm te geven en het debat aan te gaan. Een goede sfeer binnen de collegezaal is hiervoor een absolute voorwaarde. Iedere student moet de ruimte voelen om te kunnen zeggen wat hij wil. Foute antwoorden bestaan niet.”

Het formele belastingrecht: een ondergeschoven kindje

Kossen merkt vaak dat de studie Fiscaal Recht wordt gezien als stoffig en saai, en dat je er alleen een baan bij de Belastingdienst of binnen de belastingadvieswereld mee kan krijgen. “Totaal onterecht,” zegt ze. “Mijn hele praktijk bestaat uit fiscaal recht. De ene keer word ik ingeschakeld voor een zaak over vennootschapsbelasting, de andere keer over inkomsten- of erfbelasting. Ik zie als advocaat het hele spectrum voorbij komen. Mijn specialisatie, het formele belastingrecht, is echt een ondergeschoven kindje. Veel adviseurs en inspecteurs willen graag direct naar de inhoud; het materiële belastingrecht. Discussies over formaliteiten als termijnen en bewijslast worden niet altijd even interessant gevonden, terwijl je op dit vlak juist veel kan betekenen voor je cliënten. Een procesadvocaat kent de procedures, weet hoe termijnen en bewijslast werken en hoe je je opstelt tegenover een rechter, hof of Hoge Raad. Daarin kan je echt een verschil maken in een dossier. Ik zeg niet voor niets tegen mijn studenten: “Het is leuk als je goed kan voetballen. Maar als je de spelregels niet kent, dan kom je er nooit.”


Met de deeltijd Master Fiscaal Recht ontwikkel je jezelf in 2,5 jaar tijd tot een fiscaal-juridische professional op academisch niveau. Je krijgt een mooie combinatie van theorie en praktijk en maakt ook een sterke persoonlijke ontwikkeling door. Als bevlogen professional met lef en kennis bied jij je bedrijf of organisatie straks duurzame meerwaarde.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.