Focus op vooruitgang

14 november 2018
Onderwijs

‘Van nature ben ik leergierig, een onderzoeker. Maar vooral ook een doener die niet wil verzanden in filosofieën. Fantastisch dat ik de inzichten uit Foundations of Management (FMA) van Nyenrode Business Universiteit een-op-een kon toepassen in mijn publieke functie, ten bate van de Groningse inwoners’. Aan het woord is Paul de Rook, wethouder Verkeer, Sport en Cultuur in Groningen en lijsttrekker voor D66 in deze stad.

Paul sloot in april jl. het FMA af. Hij vertelt: ‘De praktijkopdrachten gaan over thema’s die corresponderen met de verschillende sleutelafdelingen van een organisatie. Bijvoorbeeld Operations, waarvoor ik het Groningse verkeersmeldpunt koos. Uit mijn analyse bleek dat de urenbezetting versnipperd was. Nu nemen medewerkers in één gezamenlijk tijdsblok de meldingen aan, en overleggen de volgende dag. Door stroomlijning van dit proces worden meldingen sneller opgepakt. Dat zorgt direct voor een mooi resultaat: kruispunten en fietspaden zijn veiliger geworden.’

Mensenwerk

Cees Koomen, kerndocent voor het financiële thema licht toe: ‘Je leert analytisch kijken in de opleiding. Wij kijken nu holistisch naar organisatieonderdelen, want menselijk gedrag is de motor achter elke beweging. Dat is precies de insteek van mijn colleges Accounting & Finance: hoe koppel je nu de ‘harde factor’, de getallen, aan ‘zachte’ gewenste effecten als gedrag, innovatie en cultuur? Dit is een fascinerend, maar ook uiterst complex perspectief. Als docent help ik mijn studenten om die ingewikkelde organisatie, met financiën als het kloppend hart, te ontwarren. Alleen zo krijg je de richtpunten, je koers helder en kan je gaan sturen middels passende instrumenten.’

Jaarrekening lezen

‘De leesmethode voor jaarrekeningen is daar een prachtig voorbeeld van’, voegt Paul toe. ‘Met deze handige tool doorzie je pijlsnel elke jaarrekening. Balansposten hebben hun eigen kleurcodering, en bovendien heb je een vaste vragenset tot je beschikking. Deze zogenaamde ‘Oogopslag van Cees’ is mijn favoriet, ik gebruik het dagelijks bij uiteenlopende organisaties, zoals culturele instellingen. Waar zitten ‘de alarmerende rode vlaggen’, bijvoorbeeld in de verhouding begroting-schuldpositie? Je doorziet het en kan ter plekke verbeterpunten aandragen.’ ‘Dit is de Financial Mindmap methode’, verduidelijkt Cees, ‘een jaarrekening lezen met kleuren en bewegingen. Ik word er blij van te horen dat deze methodiek bij oud-studenten in het DNA gebeiteld zit, zoals bij Paul.’

Dynamiek

Paul: ‘Ik houd van dynamiek in het leslokaal en Cees is bij uitstek een docent met schwung die de materie speels brengt. Hij heeft diverse uitspraken die we lachend kunnen opdreunen. Deze catchphrases houden je bij de les. Aan de andere kant heb ik ook veel gehad aan de ruimte voor dialoog in zijn lessen. Prikkelende docentenvragen en vervolgens zelf conclusies trekken, daar voel ik me prettig bij.’

Tijd maken

‘Iets neerzetten, ook voor de ander, dat is mijn drijfveer in de lokale politiek’, besluit Paul. ‘Maar vooruitgang begint bij jezelf. In een intensieve loopbaan is de factor tijd natuurlijk schaars, daarom neem ik altijd heel bewust de regie in mijn agenda. Ik zorg ervoor dat persoonlijke groei in de vorm van opleiding geborgd is. Mijn volgende studie, een MBA, staat al gepland.’

Foundations of Management (FMA) is ideaal voor wie wil doorgroeien naar een algemene managementfunctie of die stap net heeft gemaakt. Je maakt jezelf in één jaar de essentie van bedrijfskunde eigen. Je leert over belangrijke, direct toepasbare bedrijfskundige concepten en instrumenten die je nodig hebt om sneller door te groeien als (algemeen) manager.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.