‘Gemeenschappelijke grond vinden voor publiek-private samenwerking’

4 maart 2019
Onderwijs

Bart Hulsbosch, clusterhoofd bewaken & beveiligen bij de Koninklijke Marechaussee, was een van de deelnemers aan de leergang Publiek Privaat Security Management van Nyenrode Business Universiteit. ‘De opzet van het programma past goed bij mijn rol die ik binnen de organisatie heb; de diversiteit aan onderwerpen op het snijvlak van bestuur, wetenschap en uitvoering maakte het bijzonder interessant.’

Hulsbosch vond het vooral fijn dat er vanuit verschillende invalshoeken naar publiek-private samenwerking werd gekeken. ‘Het gaat uiteraard allemaal om security, maar we hebben invalshoeken meegekregen vanuit het bedrijfsleven, overheidsorganisaties en publiek bestuur. Ik heb in mijn werk veel met keten en netwerk te maken. De principes die opgaan voor samenwerken, pas ik nu dagelijks toe: wat zijn de belangen van de organisaties, wat is het doel dat ze uiteindelijk willen bereiken, wat is mijn doel en hoe kunnen we een gemeenschappelijke grond vinden waar we die samenwerking echt kunnen laten werken?’

Samenwerken

Als voorbeeld geeft Hulsbosch de samenwerking tussen de douane en de marechaussee. ‘Het lijkt dat we altijd hetzelfde belang dienen, maar het doel van de douane blijkt in het veiligheidsdomein toch net iets anders dan dat van de marechaussee. Zo krijg je in eerste instantie concurrentie tussen twee overheidspartijen, die eigenlijk hetzelfde zouden moeten nastreven. Als je met elkaar in gesprek gaat over welk belang je nou wél dient, ook al is dat op een hoger abstractieniveau, helpt dat enorm in het formuleren van een gezamenlijk doel. Daarna kijk je hoe iedereen daar vanuit zijn eigen kracht aan kan bijdragen. Dit heeft mij in de samenwerking binnen de eigen organisatie, maar vooral met externen - zowel binnen de overheid als publiek - echt geholpen.’

Bewust bekwaam

‘We willen allemaal samenwerken, maar dan moet je wel inzichtelijk krijgen wat je aan de voorkant moet doen om samenwerking te laten slagen; zaken als een gezamenlijk doel en de belangen op tafel krijgen, maar ook hoe je met elkaar omgaat, wat bedrijfsculturen zijn, hoe die verschillen van de cultuur van de overheid en wat voor rol dat speelt in samenwerking. Eerder deed ik dit intuïtief, maar nu kan ik veel nadrukkelijker de aangereikte theorie toepassen. Ik ben van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam gegaan.’

Belangen

Voor Hulsbosch was de meerwaarde van de leergang de tijd die je hebt om in een andere omgeving, met andere mensen dan je dagelijkse netwerk, over hetzelfde onderwerp te praten. ‘Dat je vanuit verschillende inzichten aandacht kan besteden aan hoe samenwerking kan leiden tot succes, heeft me veel gebracht. Vooral het bezoek aan een reder in Noorwegen, die samenwerkt met defensiepartijen in Noorwegen om samen zo goed mogelijk de Noorse overheid te helpen vanuit zijn kracht, vond ik inspirerend; een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking op hoog niveau, waarbij de een de ander helpt zonder daarbij de belangen van de losse organisaties uit het oog te verliezen.’ 
De leergang Publiek Privaat Security Management richt zich op de ontwikkelingen voor de komende jaren, als ook op de praktische aanpak door overheden, bedrijven en instellingen. De leergang geeft inzicht in de structurele verschuivingen die plaatsvinden en werpt licht op de wijze waarop wederzijdse afhankelijkheid en samenwerking van overheid en bedrijfsleven praktisch vorm kan krijgen.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.