Integer samenwerken

22 juni 2020
Community
Het is belangrijk om samen te onderzoeken hoe je van transactioneel denken naar relationeel denken kan gaan. Denk aan de lessen van Aristoteles, je moet duidelijk een doel en context creëren.

Naast het duidelijk creëren van een doel en context zijn de acht ontwerpprincipes van Ostrom van belang. Al die bedrijven en werknemer relaties die deze principes hanteren, gaan overleven. Als je geen krachtige relatie hebt, dan wordt het een verkeerde wolf die je voedt. Je moet van contract naar contact.

Dr. Edgar Karssing is universitair hoofddocent Beroepsethiek en Integriteitsmanagement aan Nyenrode Business Universiteit.

New Business Radio Update
Op dit moment maakt New Business Radio speciale updates & podcasts om iedere sector te informeren over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. De updates worden uitgezonden op New Business Radio en de podcast wordt tevens verspreid via alle bekende podcastkanalen (o.a. Spotify & Apple Podcasts) en social media kanalen.

In deze updates hoor je een ander geluid. Los van het traditionele nieuws, hoor je van ondernemers wat er leeft binnen hun bedrijf of sector en delen zij hoe zij hier mee omgaan. Wat voor kansen ontstaan er? En hoe kan je als organisatie zo optimaal mogelijk bewegen in een tijd als deze? De insteek is positief, maar ook realistisch.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.