'Vorming doet ertoe voor controllers'

5 mei 2014
Opinie

Het maartnummer van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfsadministratie (het MAB) is gewijd aan Controlling.
Wat lees ik? Henri van Horn (voorzitter van de Vereniging van Registercontrollers – de VRC) schetst dat er diverse samenwerkingen zijn ontstaan tussen beroepsorganisaties van accountants en controllers. In Nederland is dat bijvoorbeeld de VRC die samenwerkt met de accountants-in-business van de NBA (de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). Ik lees dat de werkgelegenheid voor financials aan de onderkant van de markt onder druk staat vanwege uitbesteding en automatisering. Daarnaast lees ik ook bij diverse auteurs over het belang van ‘de persoon van de controller’.

Onderzoek vanuit Nyenrode

Vanuit Nyenrode heb ik aan dit maart-nummer bijgedragen door middel van een onderzoek onder 495 afgestudeerden van de Executive Master of Finance and Control (de EMFC of RC-opleiding). We hebben hen gevraagd wat het belang van de 9 vakken en onderwerpen uit de opleiding is voor hun huidige werk en wat het belang van vorming (persoonlijke ontwikkeling op diverse gebieden) is voor hun huidige werk. Het resultaat: 215 bruikbare, ingevulde vragenlijsten, een respons van 43%. De periode waarin de respondenten afstudeerden beslaat de jaren 1999 – 2013. De gemiddelde waardering van het belang van de vakken is 5,15 op een schaal die loopt van 1 tot 7. De gemiddelde waardering van vorming is 5,58 op eenzelfde schaal.

Wat betekent dit? Ik denk dat hier twee conclusies uit te trekken zijn.
(1) Zowel de waardering voor de vakken als de waardering voor de vorming scoren boven de neutrale stand; dat zou een score ‘4’ zijn.
(2) De waardering voor de vorming wordt gemiddeld nog wat hoger aangeslagen dan dat voor de vakken.

En als we de controllers vergelijken met de CFO’s onder de respondenten, dan blijkt dat de CFO’s zowel de waardering voor de vakken als voor de vorming wat hoger aanslaan dan de controllers. Ondanks dat deze verschillen tussen controllers en CFO’s maar in beperkte mate significant zijn, kan wel gezegd worden dat de waardering voor de vakken en voor de vorming voor CFO’s zeker niet kleiner is dan dat voor de controllers. Dit terwijl verwacht mag worden dat de opleiding voor CFO’s langer geleden was dan voor controllers.

De boodschap voor controllers en opleiders

Wat betekent dit? Voor controllers is de boodschap dat afgestudeerden vinden dat de opleiding van belang is voor hun huidige werk, ook als ze langer geleden zijn afgestudeerd. Voor opleiders is de boodschap dat het naast de inhoud van de vakken ook om vorming gaat. Vorming (persoonlijke ontwikkeling op diverse gebieden zoals dit bij Nyenrode onderdeel van het programma is) wordt door afgestudeerden nog wat belangrijker gevonden voor hun huidige werk dan de vakken. 

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.