Kansen benutten in een complexe wereld

17 juli 2019
Onderwijs

Om als bedrijf succesvol te zijn, moet je voortdurend inspelen op trends en nieuwe ontwikkelingen. Moderne klanten zijn bewust, actief en sterk op waarde gericht. Bovendien zorgen technologische ontwikkelingen en globalisering ervoor dat de wereld om ons heen steeds complexer wordt. “De moderne manager moet een generalist zijn die tevens weet waar hij moet aankloppen voor aanvullende kennis”, vertelt Paul Iske, hoogleraar Open Innovation & Business Venturing aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Hij is een van de sprekers tijdens de collegereeks Business Development aan Nyenrode Business Universiteit.

De toenemende complexiteit van de wereld drukt een belangrijke stempel op het vakgebied business development. “We zien dat steeds meer zaken en mensen met elkaar zijn verbonden. Dit betekent dat professionals een bepaalde basiskennis moeten hebben van zaken die buiten hun vakgebied vallen om nieuwe ontwikkelingen bij te kunnen benen. Tegelijkertijd wordt het bijna onmogelijk om helemaal op eigen houtje je verhaal compleet te krijgen”, vertelt Iske.

Wie kansen wil zien en pakken, moet net wat verder kijken. Business development is een belangrijk instrument voor het leren hanteren van die bredere blik. “De meerwaarde van de collegereeks is dat we deelnemers leren om uitdagingen, kansen en knelpunten te herkennen vanuit meerdere perspectieven. Ik gebruik daarbij de metafoor van canyons, diepe geulen die in de loop der tijd zijn uitgeslepen door rivieren en uiteindelijk vaak geïsoleerde eilandjes zijn gaan vormen. Stel jezelf de vraag wat jouw canyon is en kijk wat er buiten die vertrouwde omgeving gebeurt. Door uit je canyon te komen, haal je het maximale rendement uit de kennis van anderen en de eigen leerervaringen.”

Beter omgaan met risico's

Een brede blik is volgens Iske ook nodig om beter om te kunnen gaan met risico’s. “Waarom lukken veel zaken niet? Een belangrijke reden is dat de reactie van mensen lastig te voorspellen is. Een pilot of prototype is geen garantie voor succes, omdat zo’n proefversie onder speciale en gecontroleerde omstandigheden is gecreëerd. Hoe het eindresultaat uiteindelijk in de echte wereld wordt ontvangen, wordt vaak pas zichtbaar als je op grotere schaal gaat werken. Het leren omgaan met ad-hoc situaties is een belangrijk aspect van business development. Rekening houden met onverwachte scenario's is een vorm van zakelijke intelligentie.”

Briljante mislukkingen

Iske pleit ook voor een andere omgang met fouten en mislukkingen. In onze cultuur wordt falen nauwelijks geaccepteerd. “Jammer en fout", betoogt Iske. “Juist in onze complexe en dynamische samenleving moeten we open zijn over gemaakte fouten en ze grondig analyseren om herhaling te voorkomen. Angst voor mislukking vormt bovendien een rem op creatieve ideeën en innovatie.”

Iske pleit dan ook voor briljante mislukkingen. “Een briljante mislukking is een zinnig probeersel waarbij je je best doet om geen verwijtbare of vermijdbare fouten te maken en waarbij je geconfronteerd wordt met een onverwachte uitkomst. Bovendien leer je ervan en kan je er andere mensen mee inspireren.” Een van Iskes briljante mislukkingen was MASTER, een voorloper van LinkedIn. “We dachten goud in handen te hebben. Maar wat bleek: de markt was er nog niet klaar voor omdat de meeste bedrijven destijds nog geen goed werkend intranet hadden. Timing is alles en te vroeg is ook niet op tijd. Het is mooi dat veel deelnemers zich gaandeweg de collegereeks gaan realiseren dat juist een mislukt idee vaak een maximale leerervaring oplevert.”

Complexiteit als kans

De complexiteit van het huidige BD-speelveld is volgens Iske zowel een uitdaging als kans. “Problemen zitten vaak verpakt in een complexe omgeving. Daar zit uiteindelijk ook de oplossing. Een vakgebied als immuuntherapie profiteert bijvoorbeeld enorm van crossovers. Datasites vullen het werk van oncologen en reumatologen aan. Kennis is bovendien goedkoper en toegankelijker dan ooit omdat de wereld groter is geworden. Daardoor kunnen ook kleinere organisaties het spel van business development op een hoog niveau spelen.”

De collegereeks Business Development geeft inzicht in hoe je waarde creëert en nieuwe zakelijke kansen kan realiseren.  Je geeft samen met hoogleraren en praktijkdocenten richting aan business development en groeikansen en leert waarde toe te voegen vanuit een strategisch perspectief.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.