Kennis van corporate governance is must voor managementassistenten

23 april 2018
Onderwijs

‘De hedendaagse managementassistent heeft ook met corporate governance te maken’, vertellen Jannie Oosterhoff en Annemieke van Elst die beiden al meer dan 25 jaar werkzaam zijn als Executive Assistants. Zij volgden het programma Foundations of Corporate Governance aan Nyenrode Business Universiteit. ‘Als je op strategisch niveau acteert, dan is kennis van corporate governance een must.’

Schandalen, misstanden, ethische dilemma’s; bestuurders, commissarissen en directeuren hebben in toenemende mate met corporate governance, oftewel goed bestuur en het toezicht daarop, te maken. Daarmee is het onvermijdelijk dat ook hun managementassistenten met discussies rond fraude en topsalarissen worden geconfronteerd. Jannie Oosterhoff, oprichter en eigenaar van Office O Business Support: ‘Het volgen van het programma heeft zeker verschil gemaakt. Je leert hoe beslissingen tot stand komen en waaróm bepaalde beslissingen worden genomen. Ook de verhoudingen tussen de verschillende partijen komen aan de orde, zoals tussen de raad van commissarissen en de aandeelhouders.’

Ze vervolgt: ‘Door de kennis die ik bij het programma heb opgedaan, ben ik beter in staat mijn ondersteunende rol uit te voeren en mee te denken over bepaalde vraagstukken. Het komt regelmatig voor dat een lid van een raad van commissarissen of van een raad van bestuur na afloop van een vergadering aan mij vraagt of ik nog opmerkingen heb of feedback wil geven. Dat ik meer bij zaken betrokken word op strategisch niveau, is mijn toegevoegde waarde. ’

Laveren tussen stakeholders

Ook Annemieke van Elst, met het oprichten van haar bedrijf Committed Power in 1996 één van Nederlands eerste freelance personal assistants, ziet duidelijk de meerwaarde van het programma: ‘Halverwege het programma werd ik gevraagd een bestuurder te ondersteunen, in verband met een aanstaande fusie. Wat ik bij Nyenrode leerde, kon ik direct in de praktijk brengen, waardoor ik adequaat kon inspelen op de verhoudingen tussen bestuurder, raad van commissarissen en aandeelhouders op dat moment. Ik werk grotendeels voor opdrachtgevers waarbij de verschillende belangen van stakeholders het best ingewikkeld maken. Mede door het programma heb ik aanvullende inzichten gekregen, waardoor het laveren binnen een omvangrijk en complexe bedrijfsstructuur met verschillende stakeholders een waardevolle aanvulling voor mijn opdrachtgevers is geworden.’  

Internationaal netwerk

Sinds vorig jaar zitten zij beiden in het bestuur van International Management Assistants (IMA) Netherlands, het internationale netwerk voor management assistenten met ruim 1.600 leden in 26 landen. Van Elst: ‘De leden en corporate partners van het IMA Netherlands zijn onze stakeholders en als bestuurslid is de opgedane kennis uit het programma een goede aanvulling.’ Oosterhoff vult aan: ‘Wij moeten als bestuur ook verantwoording afleggen richting onze leden en corporate partners en mede door het programma kunnen wij daar een nog betere invulling aan geven.’

Vooral de wisselwerking met de andere deelnemers hebben Oosterhoff en Van Elst als zeer nuttig ervaren. Van Elst: ‘Je volgt het programma samen met vakgenoten die op hetzelfde niveau werkzaam zijn en net als wij, met de voeten in de modder staan. Al die uitwisselingen van ervaringen vond ik heel waardevol.’

Het Foundations of Corporate Governance-programma is voor iedereen met een ondersteunende rol binnen een organisatie en direct of indirect met corporate governance te maken heeft. Deelnemers leren op een praktijkgerichte manier over de onderlinge verhoudingen in het speelveld tussen bestuur, commissarissen en aandeelhouders. Doel van het programma is het creëren van bewustwording en het vergroten van kennis en inzicht op het gebied van corporate governance. 

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.