‘Kleinere initiatieven en bedrijven op waarde schatten bij markttransformatie’

20 februari 2019
Onderwijs

‘Op termijn zal Responsible Investment een pleonasme worden. Want waarom zouden we als samenleving investeringen tolereren die afbreuk doen aan wat we van waarde vinden?’ Aan het woord is Céline van Asselt, CFRO van APG Asset Management en oud-deelnemer aan het programma Finance in Transitie van Nyenrode Business Universiteit.

Van Asselt merkt dat er wereldwijd een grote beweging is ontstaan om de Sustainable Development Goals door te vertalen naar Sustainable Development Investments (SDI), maar dat wordt nog niet integraal opgepakt. ‘Het spreekt mij aan dat Finance in Transitie de vraagstukken waar we voor staan strategisch benaderd. Asset Owners gaan bij hun strategievorming van exclusief naar inclusief: van welke assets willen we uitsluiten vanwege risico’s, naar welke assets willen we insluiten vanwege kansen op meervoudige waardecreatie,’ vertelt van Asselt.

Rendement en impact

Van Asselt vervolgt: ‘Het programma heeft gezorgd voor inspiratie vanuit de Sustainable Development Goals en dit gekoppeld aan de noodzaak om keuzes te maken op het gebied van duurzaamheid en om te gaan staan voor bepaalde uitgangspunten. Ik ben met veel mensen in gesprek gekomen op deze thema’s, omdat ik nu herken waar duurzaamheid speelt en hoe het speelt. Dat heb ik echt te danken aan dit programma.’

Doordat aan het Finance in Transitie programma collega’s van banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen en pensioenfondsen deelnemen, allemaal op executive niveau, maakt dit gesprekken mogelijk waarin praktijk, theorie en eigen opvattingen aan bod komen. ‘En dat is cruciaal, juist in een tijd waarin rendement en impact steeds meer verbonden zijn. Geld is meestal niet het probleem. Hoe kan je met elkaar en in verbinding systematisch problemen aanpakken? Dat is waar het echt om gaat,’ zegt van Asselt.

Integraal deel van beleggen

Deze nadruk op het integraal benaderen van responsible investing komt ook naar voren bij Frank Elderson, directielid van de De Nederlandsche Bank en initiatiefnemer van het Finance in Transitie programma. Elderson zegt: ‘Zolang bedrijven naast duurzame ook “gewone” producten voeren, zolang organisaties duurzaamheidsafdelingen kennen, zolang duurzaamheid als afzonderlijk vak wordt onderwezen, zolang wij duurzaamheid belijden in het diepst van onze gedachten, maar los daarvan gewoon ons werk doen, zolang wij duurzaamheid zien als welriekend deel van een groter niet duurzaam geheel, zolang hebben wij de les nog niet geleerd. Duurzaamheid is géén deelverzameling. Er is geen bestaan buiten duurzaamheid. One dot. One world. One chance.’

Het Finance in Transitie programma inspireert en faciliteert je als deelnemer bij het verkennen van wat er in de omgeving gebeurt en bij het onderzoeken van de competitieve positie van je eigen organisatie en betrokken instellingen. De focus ligt op lange termijn waarde creatie, conceptu­alisering van de wijze waarop markttransformaties verlopen en de diverse vormen van business development, concurrentie en samenwerking die daarbij passen.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.