Het L&D-vakgebied in de 21e eeuw

Herziene druk van Handboek Leren & Ontwikkelen in Organisaties

13 juli 2022
Onderzoek

Afgelopen week verscheen de zesde, volledig herziene, druk van het Handboek Leren & Ontwikkelen in Organisaties dat is geschreven door Nick van Dam, hoogleraar Leren & Ontwikkelen aan Nyenrode Business Universiteit, met Jan Rijken en Eric Mooijman. Het L&D vakgebied in de 21e digitale eeuw is aangevuld met de meest recente ontwikkelingen, zoals de reset van werken en leren door COVID-19, kenmerken van een 21e-eeuwse leercultuur en L&D analytics.

Centraal staan de zelfsturende medewerker en leerprocessen. Van Dam vertelt: “Het leren is gericht op het verwerven van 21e-eeuwse competenties en mindsets voor veranderende functies en duurzame inzetbaarheid. Deze leerinterventies benaderen we vanuit het belang van de medewerker én de organisatie die strategische doelen willen behalen.” 

Vormgeven van L&D beleid

Het boek beschrijft alle stappen die nodig zijn voor het ontwikkelen van (strategisch) beleid om leren en ontwikkelen in organisaties vorm te geven, te organiseren en te sturen. “We beschrijven de strategische en operationele kant van leren en ontwikkelen van medewerkers, zodat zij inzetbaar zijn én blijven in snel veranderende organisaties”, zegt Van Dam. “Ook ontwikkelingen zoals duurzaam en inclusief HR en L&D, de invloed van neurowetenschappen op leren, modern loopbaanbeleid en de impact van leercultuur op leerprocessen komen aan bod.”

Reset van leren en werken

De COVID-19 pandemie heeft gezorgd voor een volledige ‘reset’ van de wijze waarop we leren en werken. In het boek wordt onder meer beschreven hoe effectieve online en blended leerprogramma’s worden ontworpen en hoe leiders succesvol virtuele en hybride teams kunnen aansturen. 

Het Handboek Leren & Ontwikkelen in organisaties is in Nederland het standaardwerk voor het L&D-vakgebied bij veel studies en opleidingen, maar geldt ook als naslagwerk in de HR- en L&D praktijk voor professionals.

Nick van Dam is als hoogleraar Leren & Ontwikkelen verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en IE Business School in Madrid. Van Dam is o.a. spreker in de programma's New HR Leadership Paradigms en het Global Master Program: L&D Leadership.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.