Leiderschap over de grenzen van generaties

10 juli 2019
Community

Op donderdag 4 juli vond de MAC themabijeenkomst ‘Millennials & Next Generation Leadership: leiderschap over de grenzen van generaties’ plaats op de Nyenrode campus aan de Keizersgracht in Amsterdam. Zo’n 40 directeuren van instellingen in de metropoolregio Amsterdam waren aanwezig, samen met collega’s en BBA-studenten van Nyenrode Amsterdam. Welke dynamieken schuilen er onder het vraagstuk van leiderschap over de grenzen van generaties? En welke (tegenstrijdige) perspectieven zijn er vanuit de wetenschap?

Miša Džoljić, Rector Magnificus van Nyenrode Business Universiteit, opende de bijeenkomst. Jessica Peters-Hondelink, directeur Nyenrode Amsterdam, heette de MAC partners welkom met een persoonlijke anekdote. “20 jaar geleden ging ik als net afgestudeerde werken en dacht ik dat ik de wereld kon veranderen. Ik kwam van een koude kermis thuis toen een oudere collega tegen mij zei: ‘Meisje, zo werkt het hier nou eenmaal.’ Toen heb ik mezelf beloofd dat ik deze zin nooit wil uitspreken naar een millennial of generatie Z. Daarom willen we ook niet aan onze studenten vertellen wat een verantwoordelijk leider is en hoe ze zich moeten gedragen. Wel willen we hen voorbeelden laten zien en laten nadenken wat verantwoordelijk leiderschap voor hen betekent en hoe zij daar invulling aan willen geven.”

Leeftijd versus generaties

Zijn er verschillen in organisaties vanwege generatieverschillen of leeftijdsverschillen? Robert Jan Blomme, Associate Dean en hoogleraar Organization Behavior aan Nyenrode Business Universiteit, vindt dat dit te wijten is aan leeftijdsverschillen. Xander Lub, professor Hospitality Management and Experience Design aan Breda University of Applied Sciences, Visiting Fellow aan Nyenrode Business Universiteit en eigenaar van GeneratieXL, heeft een andere mening en zegt dat dit vanwege generatieverschillen is. Tijdens de keynote lichtten zij hun standpunt toe.

Betrokkenheid en loyaliteit

Blomme vertelde over leeftijd in combinatie met werkmotivatie. “Werkmotivatie verschilt per leeftijdscategorie. Die verschillen eindigen in stereotypes van leeftijdscategorieën. Maar uiteindelijk, hoe de interesses per categorie ook verschillen, het verschil in commitment naar organisaties is niet wezenlijk anders. Wat we zien is dat betrokkenheid en loyaliteit belangrijk is. Daarbij moeten we geen vragen stellen hoe je als oudere leiding geeft aan een jongere en vice versa, maar hoe kan je samenwerken met verschillende leeftijden?”

Millennials & Next Generation Leadership2_compressed

Andere startpunten zorgen voor ander perspectief

“De uitdagingen waar we nu mee worstelen zijn anders dan de uitdagingen van de babyboom generatie. De wereld is veranderd. Waar de babyboomers relatief snel trouwden, kinderen kregen en vol voor hun carrière gingen is dat voor bijvoorbeeld de millennials een heel ander verhaal. Er zijn meer single huishoudens, een huis kopen is moeilijker etc.,” noemde Lub. “De huidige waardesystemen in organisaties zijn vaak waarden van de babyboomers waar millenials zich niet mee kunnen identificeren. Dit zorgt ervoor dat we anders moeten nadenken over leiderschap.”

Meervoudig kijken

Tijdens de afsluitende battle kregen de deelnemers twee stellingen voorgelegd over leiderschap over de grenzen van generaties. ‘Generatieverschillen bestaan niet, ouder worden is de verklaring voor de verschillen’ en ‘Oudere leidinggevenden begrijpen jongere generaties niet en vice versa’. De consensus na afloop van de discussie was dat het gaat om het meervoudig kijken. Wees je bewust van de verschillende perspectieven die aanwezig zijn in de organisatie en luister en handel hiernaar, ook al is dat niet altijd makkelijk. De dynamische middag werd afgesloten met een borrel in de BIZ-lounge, samen met de MBA-studenten, de start-ups uit de incubator en de deelnemers aan Bedrijfskunde voor Juristen. 

Metropool Amsterdam Club (MAC) verbindt partners uit de metropoolregio Amsterdam. De partners delen inzichten en ideeën met het gezamenlijke doel om Amsterdam op de kaart te zetten als een stad van cultuur, innovatie en handel. Nyenrode Business Universiteit is één van de actieve leden.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.