Backcasting: maatschappelijk verantwoord beleggen in een stroomversnelling?

5 juli 2021
Onderwijs

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) wint steeds een beetje meer terrein. Organisaties worden kritischer onder de loep genomen als het gaat om het ontwikkelen van duurzame manieren van ondernemen. Een dienstverlening met een positieve impact op de samenleving en het milieu is hier een mooi voorbeeld van. Met name Pensioenfondsen worden streng beoordeeld door toezichthouders op hun uitgevoerde MVB-beleid. Als het om investeren in de toekomst gaat, zijn dit tenslotte dé bedrijven die een flinke, duurzame stempel kunnen drukken.

Adam Barszczowski, alumnus parttime Master of Science in Management, deed in zijn thesis kwalitatief onderzoek naar de diversiteit van strategische planning binnen Pensioenfondsen. Zijn thesis ‘Backcasting, meer impact bij Maatschappelijk Verantwoord Beleggen,’ heeft een duidelijke toon gezet.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Barszczowski: "In mijn huidige functie krijg ik geregeld te maken met de diversiteit in uitvoer van het MVB-beleid. Waar het éne pensioenfonds heel duidelijk alle geldende wettelijke regels volgt (basis MVB-beleid), opereert de ander vooruitstrevender door nóg meer focus op duurzaamheid om een ‘bewuster’ publiek aan te spreken en gebruik te maken van impactvolle beleggingsinstrumenten." Tijdens het laatste opleidingsjaar ontstond bij Barszczowski dan ook het idee om zijn thesis te schrijven over deze duidelijke verschillen tussen het MVB-uitvoeringsbeleid binnen Nederlandse pensioenfondsen én de resultaten daarvan.”

Adam Barszczowski"De drie kernwaarden van Nyenrode zijn Leadership, Stewardship en Entrepreneurship. Voor je thesis zoek je normaliter een onderwerp dat aansluit bij één van deze drie kernwaarden. Ik wilde ze alle drie verwerken in mijn onderzoek en daarmee de blik van de lezers verruimen. Met het resultaat van mijn onderzoek wil ik ze inspireren, vernieuwing brengen en verantwoordelijkheid laten voelen voor het duurzame belang voor mens, milieu en maatschappij op de lange termijn".

De gekozen planningsstrategie hangt samen met het gehanteerde MVB-beleid van pensioenfondsen. Backcasting is een methode waarmee een wenselijk toekomstscenario wordt gecreëerd en is binnen het MVB-beleid toonaangevend. Maar, hoe kan je dat toekomstscenario bereiken? Aan de hand van dit bepaalde perspectief stellen beleidsmakers een wenselijk toekomstplan op en kijken zij naar de huidige impactgrootte van het pensioenfonds. De focus ligt op hoe deze gewenste toekomst kan worden bereikt. De beleidsmakers stellen een vervolgplan op en ontwikkelen middelen die naar een gewenste, maatschappelijke maar ook duurzame toekomst leiden.

Barszczowski: “Mijn uitgevoerde onderzoek is kwalitatief van aard. Dat betekent dat het zich richt op het verzamelen van data over ervaringen, interpretaties en betekenissen. Je kan verzuipen in alle verzamelde data óf je blijft je heel gericht vasthouden aan je doel. Dat proces leerde ik van Prof. Dr. Ir. André Nijhof, mijn visor binnen de opleiding: het is een proces van stap voor stap nadenken en beoordelen of je je nog op het gekozen spoor bevindt".

Kennistoename is cruciaal

Uit de afgenomen interviews, en de interpretatie daarvan, kwam naar voren dat MVB recent meer zichtbaarheid heeft gekregen. Er bleken veel misvattingen over de mogelijkheden om, binnen fondsen, op een duurzame manier te kunnen beleggen. Kennistoename voor beleidsbepalers over dit onderwerp zal bijdragen aan gerichtere inzet van de mogelijkheden. Barszczowski denkt aan leergangen die zich specifiek richten op alle mogelijkheden rondom een MVB-beleid.

Barszczowski hoopt in de toekomst zeker een vervolg te kunnen geven aan zijn onderzoek. Wanneer dat gaat gebeuren blijft nog even een verrassing.

Met de Parttime MSc in Management ontwikkel je persoonlijk leiderschap. Alle aspecten van bedrijfskunde komen aan bod en worden gelinkt aan de praktijk waardoor je de opgedane kennis meteen kunt toepassen in jouw organisatie. Je kiest met deze deeltijdopleiding voor een van de meest complete bedrijfskundestudies van Nederland. Wat je op vrijdag en zaterdag leert, kan je op de maandag daarna direct op je werk gebruiken.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.