Kunnen maatschappelijke ondernemingen gebruik maken van de ANBI-status?

5 juli 2019
Onderzoek

Maatschappelijke ondernemingen streven in de eerste plaats naar sociaal-maatschappelijke impact, zoals genoemd in de Code Impact First. Dit maakt dat sommige maatschappelijke ondernemingen in Nederland in aanmerking komen voor ondersteunende belastingregelingen zoals de ANBI-status: een algemeen nut beogende instelling.

Een belangrijk voordeel van deze status is dat organisaties die als ANBI zijn aangemerkt, volledig zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Om aangemerkt te worden als ANBI moet de doelstelling van de organisatie vallen onder een van de dertien algemeen nut (ANBI) categorieën zoals vastgelegd in de Algemene Wet Inzake Rijksbelastingen (Art. 5b lid 3).

Gezamenlijk onderzoek door Nyenrode en PwC

Nyenrode-wetenschappers prof. mr. dr. Tineke Lambooy, dr. Aikaterini Argyrou LL.M. en mr. Pjotr Anthoni (PwC Nederland) doen juridisch en multidisciplinair onderzoek op dit gebied. Zij hebben de maatschappelijke doelen van 400 Nederlandse en Engelse maatschappelijke ondernemingen empirisch onderzocht en in kaart gebracht, vergeleken en gecategoriseerd. De categorieën blijken erg te lijken op de ANBI-categorieën die in de Nederlandse fiscale regelgeving zijn vastgelegd en die in de jurisprudentie verder zijn uitgewerkt. Dat zijn zeer interessante bevindingen die zowel de theoretische, de praktische en de juridische inzichten aanvullen. Nyenrode en PwC werken al langdurig samen op het gebied van onderzoek naar maatschappelijke ondernemingen.

Onderwerp en uitkomsten van het onderzoek

Met het onderzoek wil het drietal een bijdrage leveren aan de discussie over de manier waarop het ondernemingsrecht en belastingregelingen, zoals de ANBI-status, maatschappelijke ondernemingen in Nederland kunnen ondersteunen. De onderzoeksresultaten zullen gepresenteerd worden in een van de volgende publicaties van het tijdschrift Sustainable Development van Wiley.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.