Meer dan alleen ondersteunen tijdens vergaderingen

4 maart 2020
Onderwijs

“Tijdens vergaderingen had ik eerst vooral een ondersteunende rol, nu praat ik makkelijker mee over verschillende vraagstukken. Ik ben beter op de hoogte van de belangen die spelen en kijk praktisch naar zaken en het grote geheel. Hierdoor krijg ik steeds vaker de vraag hoe ik iets zie of aan zou pakken.” Eline Nap is deelneemster aan het programma Foundations of Corporate Governance en kan de opgedane kennis direct toepassen in haar werk als directiesecretaresse bij Rabobank.

Meedenken op strategisch niveau

“Door mijn werkzaamheden voor de RvC en Ledenraad was ik al bekend met corporate governance en na het volgen van het programma heb ik nog meer kennis. Ik begrijp tijdens vergaderingen de context van achterliggende vragen beter. Kortom: ik kan de strategische gang van zaken beter duiden en geef dan ook makkelijk en sneller mijn mening," aldus Eline. “Onze RvC is bijvoorbeeld bezig om de band met de Ledenraad te versterken. Waar de RvC vooral vanuit zakelijk perspectief beredeneert, kijk ik naar de manier waarop we het brengen en stel ik de vraag: hoe zou de Ledenraad dit ontvangen? Met name op het mensgerichte vlak ligt mijn kracht en ben ik van grote  toegevoegde waarde.”

Nuttig voor je hele loopbaan

“De kennis die ik heb opgedaan komt mij nu goed van pas bij de Rabobank, maar is ook toepasbaar op andere bedrijven. Kortom: het is een waardevolle toevoeging op mijn loopbaan. Mijn advies voor andere assistenten is dan ook: pak die kans om het programma te volgen als je de gelegenheid krijgt.” Vooral de inspiratielunch met een toezichthouder vond ze leerzaam: “we kregen een inkijk in hoe het aan de andere kant van de tafel eraan toe gaat. Ook gaf ze tips hoe je het verschil kan maken: trek bijvoorbeeld aan de bel als zaken niet lekker lopen. Ze bedoelde hiermee dat assistenten vaak veel opmerken, en dat dit vaak hele andere zaken zijn dan die een directeur of andere RvC leden opvallen. Maak ze bespreekbaar, want daarmee kan je een directeur of RvC verder helpen.

Foundations of Corporate Governance is bedoeld voor iedereen met een ondersteunende rol in het samenspel tussen Raad van Commissarissen, directie en aandeelhouders. Je leert de basisprincipes en ontwikkelingen op het gebied van Corporate Governance en vergroot zo je kennis en inzicht op dit gebied.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.