'Ondernemingen die MVO hoog op de agenda hebben staan hebben een sterke band met hun CEO'

Zoeken naar de samenhang tussen MVO-prestaties en de ‘houdbaarheid’ van de CEO

28 januari 2021
Onderzoek

In samenwerking met onderzoekers Rehman (gastonderzoeker op Nyenrode), Khan en Khan heeft René Orij (NCGI en Center for Corporate Reporting, Finance & Tax) een onderzoek gepubliceerd op het snijvlak van corporate governance en duurzaamheid. Het onderzoek bevat een kwantitatieve analyse van de cijfers van een grote groep Aziatische ondernemingen over het versterkende effect van MVO-prestaties en de daarmee mogelijk samenhangende risico’s van ontslag van de CEO.

Het vernieuwende aan dit onderzoek zit in de verhouding tussen de concepten duurzaamheid en CEO-termijn in een Aziatische context. Dit onderzoek stelt als basishypothese dat de wisselingen en de gemiddelde lengte van de zittingstermijn van de CEO sterk samenhangt met de prestaties op MVO-terrein. Het onderzoek is een soort big data-onderzoek, waarbij naar de grote lijn wordt gezocht en de onderliggende verklaringen alleen theoretisch worden bepaald. De 'Upper Echelon Theory' stelt dat de rol van de CEO van ondernemingen sterk verbonden is met de strategie van die ondernemingen en met de MVO-strategie in het bijzonder. Andersom blijkt dus ook het geval, dat ondernemingen die ‘goed’ doen ook ‘zuinig’ zijn op hun CEO.  

Afrekencultuur

Veel onderzoeken die ingaan op de lengte van de termijn van de CEO en de oorzaken voor ontslag, leggen de koppeling met financiële prestaties van de onderneming. CEO’s blijken vaak te worden geslachtofferd als de financiële prestaties mager zijn. In dit onderzoek is gesteld dat het verband met financiële prestaties minder sterk is bij sterke MVO-presteerders; bij sterke MVO is een minder sterke afrekencultuur aanwezig. 

Een verdere verdiepingsslag is gemaakt met genderdiversiteit in de raad van bestuur: de rol van vrouwen is min of meer hetzelfde als die van MVO, want hun rol laat een mindere nadruk zien op financiële prestaties, gekoppeld aan de ‘houdbaarheid’ van de CEO. In die gevallen wordt de CEO ook minder snel afgerekend op financieel mager presteren.


 

Dit onderzoek is in januari 2021 gepubliceerd in een op dit terrein gespecialiseerd tijdschrift, Corporate Social Responsibility and Environmental Management van John Wiley & Sons

 

Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, januari 2021.

Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.