Nationaal Salaris Onderzoek: Loonkloof mannen en vrouwen gedaald naar 5%

Verschil in salarisontwikkeling tussen mannen en vrouwen in twee jaar tijd gehalveerd

10 november 2021
Onderzoek

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is de afgelopen twee jaar gedaald. In 2019 was de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog 8%, in 2021 is de loonkloof 5%. En hoewel mannen nog altijd vaker een salarisverhoging krijgen dan vrouwen (56% van de mannen versus 52% van de vrouwen), wordt het verschil kleiner. In 2019 was het verschil in salarisontwikkeling nog dubbel zo groot. Dit verschil geldt voornamelijk voor werknemers boven de 36. Dit blijkt uit het Nationaal Salaris Onderzoek uitgevoerd door Intermediair en Nyenrode Business Universiteit.  

Hoe hoger de genoten opleiding, hoe groter het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen – in het nadeel van vrouwen. De loonkloof tussen mannen en vrouwen is relatief het kleinst onder lager opgeleiden  en in de branches gemeentelijke overheid, onderwijs en overige zorg. Sharita Boon, commercieel directeur DPG Recruitment bij Intermediair: ‘Dat de loonkloof dit jaar kleiner is dan twee jaar geleden, laat zien dat het voor steeds meer bedrijven een belangrijk onderwerp is en er ook daadwerkelijk beleid wordt doorgevoerd met betrekking tot gelijkwaardigheid.’

Op (banen)jacht naar meer salaris

Een derde van de werknemers staat open voor een nieuwe baan. Bijna een kwart van de vrouwen (23%) is actief op zoek, een groei van 5% ten opzichte van 2019. Van alle mannen is bijna 1 op de 5 actief op banenjacht. De belangrijkste reden? Een hoger salaris: 1 op de 5 werknemers is niet tevreden over zijn of haar huidige salaris. Jaap van Muijen, hoogleraar organisatiepsychologie aan Nyenrode Business Universiteit: ‘Ondanks dat we over het algemeen vrij tevreden zijn met ons huidige arbeidsvoorwaardenpakket, en dus ook salaris, is de belangrijkste reden om van baan te wisselen nog steeds geld. Dat is niet gek in deze tijd. De arbeidsmarkt is krap, banen zijn er in overvloed en werkgevers doen er alles aan om nieuwe mensen te werven. Dat betekent voor werknemers: meer salaris kunnen vragen. Dat is ook nodig, want het leven wordt duurder. Denk aan de overspannen huizenmarkt, verdubbelde energietarieven en duurdere boodschappen.’

Voor werkgevers een ontwikkeling om over na te denken, vult Boon aan: ‘Wij zien dat het aantal sollicitanten enorm laag is. De vraag naar nieuwe werknemers is zo groot: medewerkers worden nog net niet van hun bureaustoel geplukt door de concurrent. Als je als werkgever je werknemers wilt behouden, betaal daar dan ook voor.’

Pandemie: weinig financiële druk, meer emotionele en fysieke klachten

Dat de pandemie impact heeft gehad op werkend Nederland, blijkt ook uit de resultaten van het onderzoek: 72% van de werknemers in loondienst geeft aan gevolgen te hebben ervaren van de coronamaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan emotionele druk of fysieke klachten. Voor beide geldt: hoe hoger de genoten opleiding, hoe meer druk en klachten men heeft ervaren. Over het algemeen hebben relatief weinig werknemers extra financiële druk ervaren door de coronacrisis (11%).

Effect thuiswerken op productiviteit

Het huidige dringende advies is: werk minimaal de helft van de tijd thuis. 58% van de respondenten geeft aan thuis een goede werkplek te hebben. Meer mannen dan vrouwen hebben een eigen werkplek thuis, en meer ouderen dan jongeren. Een eigen thuiswerkplek vergroot de kans om productiever te zijn met maar liefst 83%. Bijna een derde (30%) zegt dat het thuiswerken een negatief effect had op de productiviteit, maar eveneens bijna een derde (30%) werd juist productiever. Van Muijen: ‘Het is duidelijk dat het meer thuiswerken voorlopig, al dan niet voor altijd, blijft. Dan is het ook van belang de meest optimale werkomgeving thuis te creëren voor de hoogste productiviteit. Veel werkgevers hebben hier al beleid op. De achterblijvers zullen snel moeten volgen. Ik denk dat ook een vergoeding voor een thuiswerkplek én voor thuiswerken in het algemeen snel toegevoegd worden aan de standaardlijst met secundaire arbeidsvoorwaarden.’

9 november 2021

Over het Nationaal Salaris Onderzoek

Het Nationaal Salaris Onderzoek is een tweejaarlijks onderzoek van Intermediair en Nyenrode Business Universiteit, o.l.v. Jaap van Muijen en Eric Melse. Het onderzoek is eerder in 2013, 2015, 2017 en 2019 uitgevoerd. In maart/april van 2021 is aan mensen in loondienst gevraagd de vragenlijst van het Nationaal Salaris Onderzoek in te vullen. Daarvan kwamen er 30.000 in aanmerking voor analyse. In het onderzoek is gekeken naar o.a. sekse, opleiding en branches, maar ook salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden en persoonlijkheidskenmerken. Bekijk  hier alle uitkomsten van het onderzoek. Op basis van de resultaten uit het Nationaal Salaris Onderzoek is het Intermediair Salariskompas geüpdatet en kunnen werkenden checken of hun salaris wel marktconform is.   

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.