Nyenrode ondertekent Charter Diversiteit

17 juni 2022
Over Nyenrode

Op 9 juni 2022 ondertekende Nyenrode Business Universiteit in het De Rooij-gebouw samen met vier andere onderwijsinstellingen het Charter Diversiteit. Daarmee benadrukt Nyenrode haar streven om een inclusieve organisatie te zijn met een diversiteit aan perspectieven en achtergronden. De bijeenkomst was georganiseerd door SER Diversiteit in Bedrijf in samenwerking met Nyenrode.

Koen Becking, Rector Magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van Nyenrode, wijst op het belang van de thematiek voor Nyenrode. Hij tekende het Charter namens de universiteit. “Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie zie ik als essentieel voor het floreren van ons instituut”, aldus Becking. “Onze studenten en deelnemers leven in een wereld die gekenmerkt wordt door diversiteit. Willen zij daarin succesvol kunnen opereren en het verschil maken, dan moeten zij daarmee om zien te gaan.”

“Door ons onderwijs en onderzoek dragen wij als Nyenrode bij aan de ontwikkeling van verantwoordelijke leiders, ondernemers en organisaties. Als universiteit dragen wij de kernwaarden Leadership, Entrepreneurship & Stewardship uit. Die zijn wat mij betreft sterk verbonden met Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie.” 

Gendergelijkheid

Nyenrode richt zich de komende periode met name op gendergelijkheid en culturele diversiteit. Becking verwees in zijn welkomstspeech naar de oorsprong van het instituut in 1946 toen de opleiding als doel had om ondernemende jongemannen, zogenaamde ‘doe-jongens’, te vormen en hen voor te bereiden voor posities in het internationale bedrijfsleven. Alleen jongemannen. Vanaf begin jaren ’70 kwam daarin verandering en werden de eerste vrouwelijke studenten toegelaten. “Vandaag hebben we meer vrouwelijke studenten en docenten en inmiddels ook een vrouw in ons driekoppige College van Bestuur. Maar we zijn er nog niet en daarom is het belangrijk om dit onderwerp steeds te blijven benoemen.”

Culturele diversiteit

“Nyenrode heeft van oudsher een internationale oriëntatie gehad”, aldus Becking. “Die zien we op dit moment onder meer terug in onze Engelstalige degree opleidingen die studenten uit de hele wereld trekken. Aan ons portfolio hebben we recent een Engelstalige deeltijd opleiding accountancy toegevoegd, de eerste in Nederland. Om onze internationale studenten het meest uit hun opleiding te laten halen, is een omgeving nodig waar zij zich welkom voelen. Met voldoende andere studenten, medewerkers en faculteitsleden met een internationale achtergrond en een klimaat dat erop gericht is om te laten merken dat zij er echt bij horen.”

“Voor ons als Nederlandse universiteit met internationale focus is meer culturele diversiteit onder medewerkers en studenten van essentieel belang.” Becking wijst onder meer naar het nieuwe Nyenrode Scholarship Fund dat tijdens de lustrumviering op 4 juni is gelanceerd. “Vanuit dat Nyenrode Scholarship Fund gaan we verschillende soorten scholarships aanbieden. Daarmee willen we met financiële bijdragen van onze alumni aan gedreven talenten de kans bieden om hun volle potentieel te bereiken. Studenten die anders niet de mogelijkheid zouden hebben om hier te kunnen studeren. Het gaat dan om internationale studenten, waaronder vluchtelingen, en studenten met beperkte financiële middelen uit Nederland.”

“Door die studenten aan te trekken willen we een andere manier van denken stimuleren. Deze studenten kunnen door hun achtergrond en ervaringen en door hun kijk op de wereld bijdragen aan een meer divers studieklimaat binnen Nyenrode. Dat is belangrijk voor al onze studenten omdat we hen willen voorbereiden op een carrière waarin zij ook met verschillen en diversiteit moeten omgaan.”

Drie gastsprekers

Na het welkomstwoord van Koen Becking stipte Shivan Shazad, beleidsmedewerker bij SER Diversiteit in Bedrijf, het belang aan van meer kennisuitwisseling op het gebied van diversiteit en inclusie tussen de verschillende onderwijssectoren. Aansluitend volgden drie gastsprekers. Onderzoeker Rosalien van ’t Foort-Diepeveen van Nyenrode vertelde over haar onderzoek naar genderongelijkheid aan de top van het bedrijfsleven. Mala Paltoe en Anita de Moor van de MBO Raad deelden vervolgens inzichten van het kennispunt Gelijke Kansen, Diversiteit & Inclusie. Tot slot vertelde onderwijsdirecteur Hasib Moukaddim van Hogeschool Windesheim over zijn missie om het hoger onderwijs inclusiever te maken. 

Andere ondertekenaars

De andere partijen die op Nyenrode op 9 juni het Charter Diversiteit ondertekenden waren de MBO Raad, ROC Mondriaan, Avans Hogeschool en ICM Opleidingen en Trainingen. Het totale aantal ondertekenaars van het Charter is nu 376.

 

Ondertekenbijeenkomst Charter Diversiteit 3
Ondertekenbijeenkomst Charter Diversiteit 1
Ondertekenbijeenkomst Charter Diversiteit 2
Ondertekenbijeenkomst Charter Diversiteit 6
Ondertekenbijeenkomst Charter Diversiteit 4
Ondertekenbijeenkomst Charter Diversiteit 5
Ondertekenbijeenkomst Charter Diversiteit 3
Ondertekenbijeenkomst Charter Diversiteit 1
Ondertekenbijeenkomst Charter Diversiteit 2
Ondertekenbijeenkomst Charter Diversiteit 6
Ondertekenbijeenkomst Charter Diversiteit 4
Ondertekenbijeenkomst Charter Diversiteit 5

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.