Nyenrode Scholarship Fund officieel gelanceerd tijdens lustrum

Scholarships kunnen bijdragen aan een meer internationale, inclusieve en diverse studieomgeving

10 juni 2022
Community

Op zaterdag 4 juni lanceerden Koen Becking, Rector Magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, en Elyas Razawi, voormalig scholarship student van de BSc in Business Administration, officieel het nieuwe Nyenrode Scholarship Fund. Met een druk op de rode knop gaven zij in een grote tent op het landgoed het startschot tijdens de lustrumfestiviteiten ter ere van de 75e verjaardag van Nyenrode Business Universiteit. 

Nyenrode ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om studenten op te leiden tot verantwoordelijke leiders. Om getalenteerde studenten, ongeacht hun financiële draagkracht, de mogelijkheid te bieden aan Nyenrode te studeren, zijn scholarships noodzakelijk. “Met dit fonds kunnen we zowel Nederlandse als internationaal getalenteerde studenten die niet over voldoende financiële middelen beschikken, de mogelijkheid bieden om aan Nyenrode te studeren”, aldus Koen Becking. Elyas Razawi vertelde bij de lancering over hoe belangrijk een scholarship voor hem is geweest bij het verwezenlijken van zijn dromen. Hij kwam als kind als vluchteling uit Afghanistan naar Nederland. 

Diversiteit

Verantwoordelijke leiders worden het beste gevormd in een internationale, inclusieve en diverse omgeving, stelt Becking: “Om deze reden willen we zowel Nederlandse als internationale studenten die verschillende achtergronden, ervaringen, kennis en inzichten met zich mee brengen en hiermee bijdragen aan de diversiteit binnen Nyenrode, verwelkomen aan de universiteit.”

Verschil maken

Voorafgaand aan de lancering van het Nyenrode Scholarship Fund richtte de rector het woord tot de aanwezige vertegenwoordigers van de alumni van het jaar 1958: “Jullie hebben in de afgelopen vijftien jaar samen al 21 studiebeurzen mogelijk gemaakt. Fantastisch dat jullie dat steeds maar weer doen!”

Met de druk op de rode knop door Koen Becking en Elyas Razawi startte een filmpje waarin studenten en scholarshipsdonateurs van het jaar 1958 aan het woord kwamen. “Het maakt dat je je realiseert dat een scholarship echt het verschil maakt in het leven van jong talent! We zijn dan ook ongelooflijk blij met dit fonds en de eerste donaties zijn al binnen”, vertelt Anouk Reitsma, fondsenwerver van Stichting Nyenrode Fonds (SNF). 

Stichting Nyenrode Fonds faciliteert donateurs die willen bijdragen aan het fonds en kent een lange traditie van beurzen voor getalenteerde studenten die zelf niet de (volledige) kosten van de opleiding kunnen dragen. Met de instelling van het Scholarship Fund wil Nyenrode het belang van beurzen voor studenten benadrukken en zich actiever inzetten om daar middelen voor te werven.

Bijdragen 

Wil jij het Nyenrode Scholarschip Fund ook steunen en door jouw bijdrage getalenteerde, nieuwe studenten een stapje dichter bij het verwezenlijken van hun droom brengen?

Doneren

Nyenrode Scholarship Fund1
Nyenrode Scholarship Fund2
Nyenrode Scholarship Fund3
Nyenrode Scholarship Fund1
Nyenrode Scholarship Fund2
Nyenrode Scholarship Fund3

Stichting Nyenrode Fonds

Stichting Nyenrode Fonds is het universiteitsfonds van Nyenrode Business Universiteit en heeft als missie om te investeren in het verleden, heden en de toekomst van de universiteit.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.