Onderzoek biedt routekaart voor duurzame transitie

18 oktober 2022
Onderzoek

Om structureel duurzamer te zijn, moeten we onze manier van werken veranderen. Maar hoe doen we dat? Onderzoek van de Sustainability University en Nyenrode Business Universiteit geeft een concreet antwoord op die vraag en biedt een handleiding met praktische handvatten om de transitie naar duurzaamheid ­te begeleiden. Zoals bijvoorbeeld hergebruik van materialen in de zorg of het recyclen van jeans.

Met de huidige manier van werken halen we de door de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven gestelde duurzaamheidsdoelen niet. Hoewel technische innovaties zorgen voor een eerste verandering, is vooral sociale innovatie nodig voor succesvolle strategische verandering. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe banen, vaardigheden en competenties. Onderzoek van de Sustainability University en Nyenrode Business Universiteit geeft nu ook concrete voorbeelden en aanbevelingen hoe duurzaamheidsprofessionals hun transitievaardigheden kunnen toepassen in hun werk.

Conclusies van het onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat in elke transitiefase andere competenties effectief en geschikt zijn, zoals een waarderende mindset in het begin van de transitie en systeemdenken verderop in het proces. Daarnaast is de samenwerking tussen vrijwel alle afdelingen en ketenpartners cruciaal. En ook de samenhang met de andere marktactoren, zoals banken en kennisinstellingen, is van belang.

Geleerde lessen van ruim 50 organisaties in transitie

Het onderzoek heeft 51 praktijkcases van Nederlandse bedrijven uit verschillende sectoren in kaart gebracht. In het onderzoek zijn vier volgordelijke transitiefasen uitgediept: inceptie, competitie, pre-competitie en institutionalisering. Deze vier fasen, uit het markttransformatie model van professor Andre Nijhof (Nyenrode) en Lucas Simons (NewForesight), zijn nu aangevuld met geleerde lessen uit de praktijk en bieden sectorale kennis en kunde. De cases waarbij de circulaire economie in de praktijk wordt gebracht in vele sectoren vormt daarvoor de basis.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is de Circulaire Economie (CE) transitiehandleiding ontwikkeld. Deze handleiding helpt het juiste ‘gereedschap’ te kiezen in de juiste volgorde en ondersteunt hiermee de ontwikkeling van transitievaardigheden, een vrij nieuw gebied van kennis en competenties. De handleiding is bruikbaar voor onderwijs, werkgevers en werkenden en leert professionals via een routekaart hoe zij transitievaardigheden kunnen ontwikkelen en inzetten om interventies uit te voeren die leiden naar een circulaire of duurzame bedrijfsvoering.

Op de website van de Sustainability University zijn de handleiding, de 51 circulaire praktijkcases, de verdiepende case beschrijvingen en het artikel met aanbevelingen open source te downloaden.

Het onderzoek en de eruit voortvloeiende handleiding zijn mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.

De Sustainability University is opgericht voor en door duurzaamheidsprofessionals die bijdragen aan de transitie naar duurzame bedrijven en organisaties.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.