Publiek-private samenwerking is sleutel voor meer veiligheid

14 maart 2018
Onderwijs

‘Cybercriminaliteit, fraude en terrorisme zijn de laatste jaren steeds complexer geworden. Deze nieuwe dreigingen kan je niet alleen oplossen. Dat vraagt om een gecombineerde, integrale aanpak van de driehoek politie, justitie en defensie, in samenwerking met overheid en bedrijven.’ Dat stelt Bob Hoogenboom, professor Forensic Business Studies. Hij is één van de sprekers en Academic Director van de nieuwe leergang Publiek Privaat Security Management aan Nyenrode Business Universiteit. Samen met deelnemer Rik Hoogendoorn, manager Safety & Security bij beurs- en congresorganisatie RAI, kijken we naar de vraag: hoe kan samenwerking tussen publieke en private partijen de veiligheid verbeteren?

Publiek-private samenwerking (PPS) is volgens Bob Hoogenboom niet nieuw. ‘In de afgelopen tien tot twintig jaar zijn heel veel vormen van PPS ontstaan. Het blijkt niet gemakkelijk om de verschillende doelstellingen, belangen en culturen met elkaar te verenigen. Veel partijen zijn het eens over de noodzaak van samenwerking, maar vaak blijven goede intenties steken op papieren afspraken. Bedrijven zijn soms bang om informatie te delen. Zo worden niet alle datalekken gedeeld met politie en justitie, omdat een aangifte direct commerciële belangen kan schaden. Maar samenwerking is noodzakelijk, want soms overstijgt een incident het bedrijfsbelang.’

Beveiligingsfocus verschuift

Deelnemer Rik Hoogendoorn is verantwoordelijk voor het strategisch veiligheidsbeleid bij de RAI. Hij onderstreept het belang van publiek-private samenwerking. ‘Een aantal jaar geleden was de focus met name gericht op de veiligheid en beveiliging van ons eigen pand. Maar door diverse gebeurtenissen de afgelopen tijd in Europa is het veiligheidsbewustzijn gegroeid. In de RAI zijn veel mensen bij elkaar, daarom hebben we ons beleid aangepast. Nu werken we intensiever samen met publieke partijen.’

Zo zijn er veiligheidsafspraken gemaakt met politie, hulpdiensten en de meldkamer, het stadsdeel, bedrijven op de Zuidas, openbaar vervoer, adviseurs en de burgemeester van Amsterdam. ‘We zien elkaar als partners. We willen de omgeving veiliger houder voor alle bezoekers. Daarom onderhouden we nauwe banden. Wanneer er iets gebeurt, schakelen we direct om maatregelen te treffen. Afspraken vooraf en een heldere communicatie zijn essentieel. Als het fout gaat, kan je dat niet meer bedenken.’

Innovatie

Voor Hoogendoorn is gezamenlijke innovatie een belangrijk voordeel van publiek-private samenwerking. ‘Wanneer je elkaar vertrouwt en informatie deelt, ga je stappen maken. Met nieuwe technieken kunnen we een veel groter gebied veilig houden. Zo testen we camera’s met biometrische software voor gezichtsherkenning. Deze houden ons pand in de gaten. Wanneer hier iets gebeurt, kunnen we informatie snel delen met bijvoorbeeld het openbaar vervoer en Schiphol, zodat het duidelijk is waar de verdachte zich bevindt. Samen waarborgen we een integraal veiligheidsbeleid.’ Hoogendoorn start de leergang dan ook met een duidelijke motivatie: ‘Mijn doel tijdens de opleiding is om de samenwerking met publieke partijen, hier in Amsterdam, maar ook nationaal, naar een hoger niveau te tillen. Dat hoop ik echt te bereiken.’

Uniek programma

Bob Hoogenboom wil met de leergang graag bijdragen aan breder ontwikkelde veiligheidsprofessionals. ‘We streven naar professionele samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.’ Naast de theoretische handvatten staat de praktijk centraal. Hoogenboom: ‘Wij vragen deelnemers om zelf een actuele casus mee te nemen. Gezamenlijk werken we aan concrete toepassingen, zodat deelnemers de strategie kunnen implementeren in hun eigen organisatie.’

Deelnemers van de leergang Publiek Privaat Security Management zijn betrokken bij strategische veiligheidsvraagstukken, waarbij samenwerking tussen publieke en private veiligheid de sleutel is tot succes. Je krijgt inzicht in elkaars belangen en werkt in groepsverband aan oplossingen voor jouw actuele vraagstukken. Daarnaast kunnen deelnemers optioneel naar Noorwegen voor de internationale module over publiek privaat crisismanagement en internationale veiligheid.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.