Resultaat boeken door verantwoordelijkheid te nemen

4 augustus 2021
Onderwijs

‘Meer regelgeving helpt niet, verantwoordelijkheid nemen wel.’ Prof. dr. Bob Hoogenboom, kerndocent van de module Government en Corporate Governance van Nyenrode Business Universiteit, deelt inzichten over governance in een wereld met vervaagde grenzen tussen publiek en privaat.

De module, onderdeel van het Modulair Executive MBA-programma in Public & Private, geeft antwoord op de vraag wat goed bestuur is in de publieke en private sector. Bob Hoogenboom: ‘Het is een combinatie tussen “getting things done” en rechtsbescherming, transparantie en integriteit. We hebben deze module een aantal jaar geleden opgezet om alle kanten van goed bestuur in samenhang te behandelen.’ 

Drie blokken

Government en Corporate Governance kent drie blokken. ‘In het eerste blok behandelen we de grondslagen van openbaar bestuur, sturingsvragen en governance. Twee kernwaarden van de rechtsstaat staan centraal: instrumentaliteit en rechtsbescherming.  Het tweede blok behandelt corporate governance: hoe geeft het bedrijfsleven inhoud aan regels voor maatschappelijk verantwoord ondernemen? In het derde blok gaan we in op de grensvervagingen tussen publiek en privaat. Er zijn allerlei vormen van hybride governance ontstaan. Hoe vindt sturing plaats? Hoe krijg je als organisatie en individu zaken voor elkaar in die diffuse wereld van ZBO’S en PPS-constructies? En op welke manier leg je verantwoording af over de keuzes die je maakt.’

Antwoorden op eigen leervragen

Governance-uitdagingen spelen in de ‘grote’ politiek. ‘Denk aan onderwerpen als macht en tegenmacht, de Toeslagenaffaire en het gasdossier. Maar de vraagstukken spelen ook in elke publiek-private organisatie. Of ze nu in de zorg, het onderwijs of de veiligheidssector werken: onze deelnemers zijn bestuurders in de (semi-)publieke en private sector die willen weten hoe ze hun eigen organisatie en samenwerkingsverbanden inrichten in dat woud van publieke en private stakeholders met uiteenlopende belangen. In de module krijgen ze juist antwoorden op hun eigen leervraag.’ 

Inzichten uit de praktijk

‘Fantastische gastdocenten, die zelf werkten aan een gezonde cultuur in hun organisatie, geven inzichten. Mensen zoals Leen Schaap, oud-brandweerdirecteur in Amsterdam, Pier Eringa, oud-directeur van ProRail en Lousewies van der Laan, directeur van Transparancy International Nederland delen cruciale biografische momenten. Die gezichtspunten maken duidelijk hoe “good governance” in de praktijk eruitziet en welke dilemma’s erbij komen kijken; durf je kritische vragen te stellen en daar ruimte voor te geven? En je leert om effectief te zijn door medestanders te organiseren en niet meteen je mening te geven.’  

Verantwoordelijkheid nemen

‘Governance is technocratisch en abstract geworden. Het is een wereld van checklists en vinkjes. Talrijke recente rapporten concluderen dat de menselijke maat in (openbaar) bestuur terug moet. Wij allemaal zijn daar verantwoordelijk voor. In de hybride structuur die de afgelopen 30 jaar is ontstaan zitten weeffouten, meer regels gaan niet helpen, meer democratie, openheid en het nemen van verantwoordelijkheid wel. Deze module geeft handvatten om die verantwoordelijkheid te nemen en tegelijkertijd resultaten te boeken.’ 

Bob Hoogenboom is kerndocent van de module Government en Corporate Governance van het Modulair Executive MBA programma in Public & Private. Dit is een flexibel en parttime Executive MBA programma gericht op leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Door de focus op de publiek-private sector zijn de modules sterk marktgedreven. Persoonlijke ontwikkeling en groei staan centraal in alle 10 te volgen modules. Deze zijn overigens ook los te volgen.  Je neemt je eigen cases mee vanuit de praktijk en gaat hier samen met mededeelnemers en docenten mee aan de slag zodat je het direct kan toepassen.


Ga voor je MBA-titel met de volledige MBA of volg een of meer modules voor een snelle upgrade van jouw kennis.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.