Rust tijdens spannende fases fusieproces

8 november 2021
Onderwijs

‘Voor de fusie was onze organisatie behoorlijk gestructureerd. Nu pakken we het anders aan: meer zelfsturing, meer vertrouwen en autonomie bij de mensen leggen. Het Behavioral and Cultural Governance Program van Nyenrode Business Universiteit heeft me de rust gegeven om dat aan te durven, om dingen meer los te laten,’ zegt Jos Timmermans. ‘Het hielp me om de situatie waarin mijn eigen organisatie zit, goed te kunnen plaatsen.’

Timmermans is lid van het College van Bestuur van Aves, een samenwerkingsstichting van 35 scholen voor primair onderwijs. Toen hij begon met het programma, zaten ze midden in het fusieproces. Veel dingen die tijdens het programma aan de orde kwamen, waren daarom heel nuttig en herkenbaar. ‘Dat onzekerheid erbij hoort, maar ook de vraag welke mensen je moet inzetten. In een tijd waarin veel gesprekken gevoerd moeten worden, was het heel praktisch dat ik de opgedane kennis en ook sheets van colleges meteen kon gebruiken tijdens gesprekken met collega-bestuurders. Dan bespraken we bijvoorbeeld of iets een goede techniek of aanpak voor Aves zou kunnen zijn. Dat ik het programma heb gevolgd, heeft er zeker voor gezorgd dat onze samenwerking minder risico loopt.’ Dat Timmermans het programma tegelijk met het fusieproces volgde, heeft er zelfs toe geleid dat het college van bestuur een van de sprekers heeft gevraagd om bij hen aan tafel te komen zitten om te sparren.

Creativiteit

Het onderdeel organisatie-ecologie vond Timmermans het meest inspirerend van de opleiding. ‘De natuur is degelijk en niet snel, en zoekt zijn eigen weg. Dat geldt ook voor je organisatie. Je moet zelf rust nemen en accepteren dat dingen soms langzamer gaan of een omweg nodig hebben. Maar wel met als doel voor ogen dat je er uitkomt. Dat inzicht heeft mij veel stevigheid en rust gegeven tijdens een spannende fase van het fusieproces.’ Ook een college over het belang van creativiteit is Timmermans bijgebleven. ‘Bedrijven hebben een steeds grotere behoefte aan creatieve mensen. Dus jongeren moeten na school klaar zijn voor de samenleving. Daar hoort creativiteit ook bij. Ik vond het mooi om te zien dat wij als onderwijs daar een bijdrage aan kunnen leveren.’

Relativeren

Timmermans vond het leerzaam en prettig dat er deelnemers uit verschillende sectoren kwamen. Dat zorgde ook voor een eye-opener. ‘De inspectie van onderwijs bemoeit zich tegenwoordig niet alleen met de onderwijskwaliteiten, maar ook steeds meer met geld. Daarnaast controleert de accountant niet alleen de jaarrekening, maar gaat zich meer en meer bemoeien met de inhoud. Daar heb ik last van. Tijdens de colleges merkte ik dat andere sectoren al veel meer gewend zijn aan de bemoeienis van externe instanties. Bovendien bleek dat het daar nog veel erger was. Daardoor kon ik mijn eigen situatie relativeren. Alle lastige situaties die ik meemaak in het onderwijs, blijken ook in andere sectoren te spelen.’ Vanwege deze diversiteit vindt Timmermans het een goed idee om juist buiten je eigen sector een opleiding te doen. ‘Het heeft me geïnspireerd om bij te scholen op gebieden waar ik anders niet aan had gedacht.’

Tijdens het Behavioral and Cultural Governance Program leer je hoe jouw organisatie beter kan omgaan met moderne dilemma’s rond wendbaarheid en verandervermogen. Je krijgt inzicht in concepten en oplossingen voor bedreigingen als de verstikkende werking van regels, controleobesitas, het gebrek aan vertrouwen en het uithollen van de veranderkracht van organisaties.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.