‘Soft skills zijn succesfactoren van projecten’

21 november 2018
Onderwijs

'Soft skills blijken belangrijke succesfactoren van projecten te zijn. Als projectmanagers meer kennis en vaardigheden op dit gebied hebben, kunnen ze de kans op succes in toekomstige projecten enorm vergroten,’ zegt Fer Tummers. Hij is interim executive en een van de sprekers van de masterclass Advanced Project Management van Nyenrode Business Universiteit. ‘Daarom ligt binnen de masterclass de focus op soft skills en minder op de harde kant van projectmanagement, zoals netwerkplanning en earned value berekeningen.'

‘Bij soft skills moet je denken aan aandacht voor organisatiecultuur en het goed omgaan met dilemma’s, conflicten enzovoort. Als projectmanager heb je te maken met de cultuur van de organisatie waarin je werkt en daarnaast moet je ook rekening houden met de cultuur binnen je projectteam. Hoe gaat iedereen met elkaar om, wat verwachten we van elkaar? Dat bepaalt ook of mensen het leuk vinden om in je project te zitten of niet. Een voorbeeld van een dilemma waar je tijdens een project tegenaan kan lopen, is of je bepaalde dingen wel of niet naar buiten moet brengen. Bij conflicten kan je denken aan tegengestelde belangen van stakeholders.’

Voor iedereen interessant

‘In de masterclass leggen we de focus op soft skills, omdat blijkt dat bij succesvolle projecten rekening is gehouden met soft skills. Bij projecten die de mist ingaan, begint het falen vaak aan de ‘zachte kant’. Daar is dan te weinig aandacht aan besteed of er zijn simpelweg onvoldoende skills aanwezig. De aandacht voor soft skills blijkt voor zowel startende als ervaren projectmanagers interessant. De inhoudelijke kant van projectmanagement, zoals projectplannen en planningen maken, kennen de ervaren projectmanagers al, terwijl het voor de starters lastig is om aan te haken.’ Ook de achtergrond van de deelnemers blijkt gevarieerd. ‘Ongeveer de helft van de deelnemers komt uit de zorg en verder veel uit de wereld van verzekeringen, banken en ICT.’

Mix van sprekers

Tijdens de masterclass komen recente praktijkcases aan bod waarover je in de krant leest, bijvoorbeeld de aanschaf van de hogesnelheidstrein Fyra, de zeesluis bij IJmuiden en vijandige overnames, zoals bijvoorbeeld heeft gespeeld bij AKZO. ‘Deelnemers bespreken deze cases, soms klassikaal soms in groepjes,’ zegt Tummers. ‘Wat ging er mis en hoe hadden ze het beter kunnen doen? En hoe kan je als organisatie voorkomen dat het nog een keer gebeurt? Dat wordt gekoppeld aan theorie en modellen. Op deze manier geven we handvatten om vergelijkbare situaties in hun eigen organisatie te voorkomen. Wanneer de deelnemers elkaar leren kennen en ervaringen gaan uitwisselen, zie je vaak dat ze zelf cases aandragen om te demonstreren waar ze mee worstelen zodat de groep en de docent erover kunnen meedenken.’ Kenmerkend voor de masterclass is dat theorie gecombineerd wordt met veel praktijkcases. ‘De sprekers zijn zowel hoogleraren van Nyenrode Business Universiteit en TU Eindhoven als experts die hun eigen adviespraktijk hebben. De een zet wat meer in op theorie, terwijl de ander meer nadruk legt op de praktijk. Juist deze mix van sprekers maakt het interessant voor projectmanagers die hun kennis willen vergroten en hun vaardigheden willen verbeteren.’

Tijdens de masterclass Advanced Project Management krijg je essentiële soft skills aangereikt en nemen we de belangrijkste pijlers voor een succesvol project met je door. Je gaat aan de slag met onderwerpen als een team bouwen en leiden, conflicthantering, onderhandelen en stakeholdermanagement, waarbij we theorie en praktijk continu afwisselen.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.