Spiritualiteit verdient fundamentele plek in de wetenschap

1 april 2022
Onderzoek

“Spiritualiteit is een anker voor het nastreven van geluk en welvaart. Spiritualiteit is menseigen en niets nieuws, maar we zijn het vergeten. We zijn geconditioneerd en leven in een bepaalde context. Er is geen ruimte voor spiritualiteit.” De woorden van prof. dr. Sharda Nandram zetten meteen aan tot denken. Vandaag houdt zij haar oratie aan Nyenrode Business Universiteit getiteld: Spiritualiteit: de discipline voor zakendoen met het onbekende. Zij bekleedt hiermee de leerstoel Business en Spiritualiteit.

Spiritualiteit is voorbij gaan aan wat we zien, zo legt Nandram uit: Spiritualiteit verdient een fundamentele plek als discipline in de wetenschap. Iedere discipline heeft een definitie nodig, een methode van onderzoek en een visie.” Nandram put uit de wiskunde om te laten zien waarom het nodig is. “Wiskunde heeft ook onbekende aspecten. Het karakter ‘oneindig’ is er om om te gaan met oneindig of het onbekende. Spiritualiteit is ook op zoek gaan naar het onbekende. Die zachte kant van spiritualiteit verdient een harde kant die de wiskunde al heeft.” 

Intuïtie als basis

De vaagheid van spiritualiteit moet volgens Nandram helderder worden. Vraagstukken oplossen vanuit ander bewustzijnsniveau, zoals ze het omschrijft. “We weten hoe belangrijk intuïtie is voor ondernemers. Intuïtie is de basis. Het vraagt een bepaalde durf. Hoe meer je er naar op zoek gaat, hoe meer het opengaat. Hoe meer je je overgeeft, hoe meer het naar de oppervlakte komt. Hoe meer het naar de oppervlakte komt, hoe meer creativiteit er is, hoe sneller er in oplossingen gedacht kan worden.

Haar belangrijkste doel met de leerstoel is om de discipline spiritualiteit verder uit te werken. “Men weet dat het belangrijk is, maar men zit nog vast in de koker van rationaliteit. Dat is niet waar spiritualiteit te vinden is.” Nandram wil mensen helpen om open te staan voor het onbekende en deze te omarmen in het bedrijfsleven. Ze wil hen een lens geven om acceptatie in de wetenschap en het bedrijfsleven te realiseren voor het onbekende.

Bron van vernieuwing

“In het onbekende is een oneindige bron van vernieuwing. Dat is waar veel ondernemers hun ideeën uit putten en hun successen vandaan halen. Ondernemen begint met ideeën die er nog niet zijn. Ondernemers putten uit hun oneindige bron. Dit voordeel heb je nodig ten opzichte van je concurrentie. Dit onderscheidt jou als ondernemer. Je wilt groeien, je ontwikkelen, dus heb je je intuïtie nodig. Spiritualiteit is hierin de hoeksteen die ruimte geeft voor verbeeldingskracht. Het is alleen niet meetbaar, wel merkbaar.”

Doordat het thema nog niet meetbaar is, vinden veel mensen het spannend om ermee aan de slag te gaan. Nandram: “Wat gebeurt er als ze het onbekende toelaten? Hoe pakken ze het op, hoe gaan ze samenwerken? Wat doen ze? Hoe leidt het tot oplossingen? Op dit zijnsniveau zit het potentieel van het onbekende”.

Duurzaam geluk

Volgens Nandram hebben alle nieuwe thema’s in de wetenschap vijftien tot twintig jaar nodig. Nandram geeft aan geduld te hebben. “Ondernemerschap heeft deze tijd ook gekregen. Spiritualiteit vraagt om durf en heeft mensen nodig die het doorleven. Met mijn werk wil ik daaraan bijdragen. Ik hoop dat er meer inzicht ontstaat in het fenomeen spiritualiteit en de wijze waarop het dienstbaar kan zijn voor duurzaam geluk en welvaart in iedere organisatie.”

Ben je geïnteresseerd in het 10-daagse programma Business & Spiritualiteit? Klik hier voor meer informatie. 

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.