Start restauratie Oranjerie Nijenrode

23 januari 2018
Over Nyenrode

Begin januari 2018 is begonnen met de restauratie van de monumentale Oranjerie op het landgoed Nijenrode. Het betreft een casco restauratie, waarbij het gebouw zoveel mogelijk wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. De provincie Utrecht en alumni van Nyenrode Business Universiteit leveren aanzienlijke financiële bijdragen aan de restauratie.

Oranjerie2

De Oranjerie is één van de 27 monumenten die het landgoed van Nijenrode telt. Het gebouw stamt uit omstreeks 1910 en is gebouwd onder kasteeleigenaar Michiel Onnes (1878 - 1972). Die herstelde kasteel Nijenrode en het bijbehorende landgoed in het begin van de twintigste eeuw in oude stijl, na een periode van verval.

Oranjerie4 
De Oranjerie maakt onderdeel uit van een groter monumentaal complex waar onder meer ook kassen en een stookkelder met schoorsteen bij horen. De belangrijkste aanpassingen tijdens deze restauratie zijn:

  • Verwijdering van de niet-oorspronkelijke omloopvloer uit de jaren ’70
  • Herstel en reiniging van het metselwerk

  • Vervangen van de niet-oorspronkelijke bitumen dakbedekking door zink

  • Vervangen van de goten

  • Herstel van de ramen en deuren

  • Schilderen van het hout- en ijzerwerk

  • Herstel van het oorspronkelijke verzonken verwarmingssysteem

  • Herstel van het bijzondere ronde glas en het overige glaswerk
  • Vervangen van de bestrating

De restauratiewerkzaamheden worden volgens planning in het voorjaar van 2018 afgerond.

Bijdragen

De restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Utrecht vanuit de subsidieregeling Erfgoedparels en door een gulle gift van alumni van Nyenrode Business Universiteit ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van hun dispuut Luctor et Abortior. Stichting Nyenrode Fonds, een fonds dat is opgezet door alumni van Nyenrode Business Universiteit, speelde hierbij een faciliterende rol. De eigenaar van het kasteel en landgoed, Stichting Nyenrode, neemt het resterende deel van de kosten van de restauratie voor haar rekening.
 
Peter Jan Kroon en Eric Bodlaender namens het dispuut Luctor et Abortior: "Ons dispuut draagt Nijenrode een zeer warm hart toe en wij vonden het toepasselijk om ter gelegenheid van het Xe lustrum van ons dispuut iets terug te doen voor het landgoed waar wij vele prettige jaren hebben doorgebracht en waar we nog steeds met veel plezier terugkomen. De keuze om ons voor de restauratie van de Oranjerie in te zetten was snel gemaakt want het is een uniek monument dat door deze gezamenlijke inspanning weer voor een nieuw begin staat".  
 
dispuut Luctor et Abortior

Overwintering van kuipplanten

De oorspronkelijke functie van Oranjerieën was voor de overwintering van kuipplanten. Van de ongeveer negentig nog bestaande Oranjerieën in Nederland worden maar zo’n twintig als zodanig gebruikt. De afgelopen decennia deed de Oranjerie van Nijenrode dienst als werkplaats. De laatste jaren is het monumentale gebouw ook weer in gebruik als plek voor de overwintering van planten. Die functie zal de Oranjerie ook na de restauratie behouden.

 

 Help jij mee het monumentale erfgoed te behouden? Landgoed Nijenrode telt 27 monumenten. Daarvan verkeren er tot op heden 16 in goede staat van onderhoud. Door financiële bijdragen van alumni en vermogensfondsen kan Stichting Nyenrode Fonds de monumenten restaureren. Lever ook een bijdrage! Uiteraard kan dat fiscaal aantrekkelijk.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.