Transitie naar een duurzame economie

'Enabling company boards to create sustainable companies: the connection between sustainability, company leadership and law'

In oktober 2018 wordt het artikel 'Enabling company boards to create sustainable companies: the connection between sustainability, company leadership and law' gepubliceerd in het International and Comparative Corporate Law Journal – Volume 12 Issue 3. Het artikel is geschreven door Tineke Lambooy, Aikaterini Argyrou en Sander Tideman.

De studie laat zien dat leiderschap en recht allebei een belangrijke rol spelen in het wijzigen van onze economische en maatschappelijke patronen in antwoord op de wereldwijde milieu- en sociale uitdagingen. De Verenigde Naties hebben deze uitdagingen geïdentificeerd in de Sustainable Development Goals.

Zowel leiderschap als recht beïnvloedt de beslissingen van corporate boards. Het ontwikkelen en implementeren van een Corporate Social Responsibility strategie ondersteunt een organisatie om te veranderen in de richting van duurzaamheid. Onderdeel daarvan is het betrekken van werknemers en andere stakeholders bij het formuleren en uitvoeren van die strategie. Dat proces zal de organisatie helpen om de smalle visie van het maximeren van aandeelhouderswaarde te verlaten en een bredere maatschappelijke rol te ambiëren. Alhoewel de transitie voordelen zal bieden aan de organisatie, de werknemers, cliënten en andere stakeholders, gebeurt deze niet vanzelf. Mensen zijn geneigd om in oude patronen te blijven denken en handelen. De organisatie zal door verschillende fasen gaan en in elke fase is het aan het bestuur en senior management om de nieuwe aanpak en perspectieven te schetsen. Zij zullen moeten stimuleren dat alle werknemers de nieuwe weg inslaan en daarvoor verantwoordelijkheid voelen en nemen.

In het artikel wordt onderzocht hoe ‘corporate purpose’, dat wil zeggen het formuleren van het (juridisch) doel en de missie van de organisatie, het bestuur kan ondersteunen in het uitrollen van de nieuwe strategie om van het bedrijf een organisatie te maken die meedoet in de duurzame ontwikkeling van Nederland en andere landen.Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, augustus-september 2018.

Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis om leiders en professionals te helpen tijdens de coronacrisis. Abonneer je op L.E.S. in crisis.