Succesvolle lancering Technology for Boards Programma

7 februari 2019
Onderwijs

Op 14 en 15 januari 2019 is de eerste module gestart van het nieuwe programma Technology for Boards. Het programma belooft een reis langs een aantal grote technologische trends, met een mooie diverse groep bestuurders en commissarissen uit de private en publieke sector.

Veel bestuurders worstelen met welke keuze te maken uit alle beschikbare technologieën en hoe deze transformatie te leiden. Commissarissen moeten hierop toezien en hebben grote behoefte aan een beter begrip van deze ontwikkelingen. Maar ook de juiste vragen kunnen stellen om nieuwe strategieën beter te begrijpen zijn belangrijke aspecten in hun rol.

In deze eerste module namen hoogleraar IT Value prof. dr. Lineke Sneller RC en programma-manager Meldy van Dijken MBA de deelnemers mee in de verschillende fasen van digitalisering, robotisering en Artificial Intelligence (AI). Het programma startte met een interactieve sessie van Lineke Sneller met een inventarisering van de boards waar de deelnemers deel van uitmaken om zo inzicht te krijgen in de samenstelling. Agile werken en de voordelen, maar ook de risico’s daarvan – bijvoorbeeld dat toezichthouders eisen stellen aan de processen - werden besproken. Prof. dr. Bob de Wit ging daarna in op de toekomst van de maatschappij onder invloed van de steeds versnellende ontwikkeling van technologie. Hij gaf mee dat we ons momenteel tussen fase vier en fase vijf van de ontwikkelingscurve bevinden; digitalisering neemt een steeds grotere rol in (fase vier), terwijl de ontwikkelingen naar toepassingen van Artificial Intelligence ook een vlucht nemen (fase vijf). Voor organisaties die mee willen – en moeten – ontwikkelen om relevant te blijven voor hun klanten, heeft Alexandra Jankovich MBA van SparkOptimus een transformatiemodel besproken die in vijf heldere stappen uitlegt welke impact bepaalde keuzes kunnen hebben. De eerste dag werd afgesloten door Roy Jakobs MBA van Philips Personal Health, die de deelnemers meenam in de enorme transformatie die Philips heeft ondergaan door haar duidelijke keuze om een aantal business units af te stoten en zich volledig te richten op activiteiten rondom healthtech.

De tweede dag stond volledig in het teken van Artificial Intelligence. Om goed te begrijpen wat AI eigenlijk is, en de macht en kracht van rekenkunde te onderkennen, ging Nyenrode hoogleraar Applied Mathematics Jacques de Swart MBA uitgebreid in op de toepassingen, de mogelijkheden en de risico’s en uitdagingen van AI. Mr. dr. Marlies van Eck van instituut eLaw van Universiteit Leiden ging daarna verder in op het onderwerp ‘grenzen aan geautomatiseerde besluitvorming’. Elke wet die geautomatiseerd wordt uitgevoerd moet geïnterpreteerd worden, wat vele keuzes met zich meebrengt. Maar wie is uiteindelijk verantwoordelijk? Deze vraag vormt nog steeds onderdeel van het debat. Voormalig olympiërs Patrick van Luijk en Virgil Spier lieten de groep fysieke oefeningen doen, waardoor heel duidelijk werd dat communicatie en samenwerking niet zo vanzelfsprekend zijn als ze lijken. Tenslotte gaf Marc Teerlink MBA MBI van SAP een inkijkje in de future of work en de implicaties van AI op de workforce. De menselijke rol is en blijft heel belangrijk om technologie te laten slagen. Met misschien wel de belangrijkste vraag: ‘how will machines know what we value if we do not know ourselves?” Een mooi opstap naar de tweede module in februari, die geheel in het teken staat van Cyber Security en Big Data.

Het programma Technology for Boards geeft je als bestuurder of commissaris inzicht in de belangrijke technologische trends zoals Robotisering, Artificial Intelligence, Big Data, Blockchain, Cyber Security en Internet of Things, en de consequenties daarvan.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.