Technology for Boards

In het kort

 • Breukelen
 • 22 maart 2021
 • 8 dagen
 • van 9.00 - 17.00 uur
 • Nederlands
 • € 8.950 (excl. btw)

Technology for Boards

Door nieuwe technologieën veranderen bedrijven radicaal. Dat vraagt om nieuwe inzichten en nieuwe vormen van bestuur en toezicht. Robotisering, Artificial Intelligence (AI), Big Data, Blockchain, Cyber Security en Internet of Things (IoT) zijn de gamechangers anno nu. Waar liggen de belangrijkste uitdagingen de komende jaren voor jou?

Reis met ons mee door het sterk veranderende bestuurderslandschap. Door middel van interactieve discussies, best practices en kennisdeling door top experts ondervind je de impact van deze technologische ontwikkelingen en hoe je hier het beste op inspeelt.

 • Verdieping in nieuwe technologieën
 • Verdieping in de bestuurlijke en governance aspecten die hierbij een rol spelen
 • Vertaling naar de praktijk

Verdieping in de grote technologische trends van nu

Wij ontwikkelen verantwoordelijke leiders en organisaties, zodat zij klaar zijn voor bestuurlijke en toezichthoudende rollen in de toekomst. Het programma Technology for Boards geeft je als bestuurder of commissaris inzicht in de belangrijke technologische trends van nu en consequenties van de keuzes daarin. Tijdens het programma maak je een verdiepingsslag.

Wat levert het op?

 • Verdieping in de governance vraagstukken die voortkomen uit de technologische trends van nu.
 • Verdieping in transformatiemodellen: hoe organiseer je als bestuurder de transformatie van de organisatie?
 • Consequenties van strategische keuzes: Welke afwegingen maak je? En wat is de impact van de gekozen strategie voor de inrichting en besturing van de organisatie?

Wie zijn de sprekers?

Onder andere onderstaande sprekers zijn actief binnen het programma:

 • Prof. dr. Lineke Sneller RC - Nyenrode Business Universiteit (academisch verantwoordelijk)
 • Prof. dr. Jacques de Swart MBA - Nyenrode Business Universiteit
 • Prof. dr. Bob de Wit - Nyenrode Business Universiteit
 • Prof. dr. Annemieke Roobeek - Nyenrode Business Universiteit
 • Prof. dr. Kitty Koelemeijer - Nyenrode Business Universiteit
 • Mr. dr. Marlies van Eck - Universiteit Leiden
 • Prof. dr. ir. Jan van den Berg - Technische Universiteit Delft
 • Prof. dr. Maria-Eugenia Iacob - Universiteit Twente
 • Prof. Frans Feldberg – VU Amsterdam
 • Dr. Marc Teerlink MBA MBI - SAP Leonardo
 • Mark Dijksman MSc - oneUp
 • Roy Jakobs MBA - BG Domestic Appliances Philips
 • Ir. Rob Idink - HP
 • Alexandra Jankovich MBA - SparkOptimus
 • Frieda van Belle - SparkOptimus
 • Drs. Inge Philips - Deloitte
 • Michael van Duijn MSc - Ortec
 • Ir. Henk Bothof - ProRail
 • Ir. Pieter Schoehuijs - Capgemini
 • Drs. Emine Özyenici MCM - Sociale Verzekeringsbank
Deze sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat ga je doen?

Gedurende het programma staat verdieping centraal. Verdieping in de technologie, in de bestuurlijke en governance vraagstukken die hier mee samen hangen, in strategische afwegingen en in de consequenties van deze afwegingen.

Tijdens het programma gaan we aan de slag met de volgende  vragen:

 • Wat zijn de grootste technologische trends van dit moment?
 • Welke impact hebben ze op organisaties?
 • Welke strategische keuzes voor innovatieve technologieën maak je?
 • Hoe bestuur  je en houd je toezicht op het transformatieproces?

Deze vragen behandelen we vanuit de drie perspectieven technologie, governance en praktijk.

Iedere dag staat in het teken van één van de technologische trends. We haken in op de technologische stand van zaken, een relevant governance aspect en een praktijkcase waarin de focus ligt op best practices en cases van bedrijven die een transformatieproces hebben doorlopen.

Thema's

Tijdens het programma staan de volgende thema's centraal:

Module 1 

 • Robotisering
 • Artificial Intelligence

Module 2 

 • Cyber Security
 • Internet of Things

Module 3

 • Industry 4.0 (nieuwe businessmodellen)
 • Big Data & Analytics

Module 4

 • Fintech
 • Blockchain

De inhoud van het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor wie?

Technology for Boards is gericht op bestuurders, commissarissen, toezichthouders of beleidsbepalers die vanuit de praktijk behoefte hebben aan inzicht in de impact van de grote technologische trends van nu. Daarnaast wil je samen met peers uit diverse sectoren je verdiepen in de kansen en risico’s van de technologische mogelijkheden en antwoord krijgen op de vraag hoe je een grote organisatietransformatie mogelijk maakt.

Data en tijden

De modules vinden plaats op de volgende data:

 • 22 en 23 maart 2021
 • 17 en 18 mei 2021
 • 28 en 29 juni 2021
 • 20 en 21 september 2021

Aanmelden

Aanmelden doe je via de aanmeldbutton.

We hechten veel waarde aan de invulling van het programma en daarmee ook aan de inbreng van onze deelnemersgroep. Om alles uit het programma te halen en optimaal met elkaar het gesprek aan te gaan, beoordelen wij daarom of je profiel voldoende aansluit.

Dit programma heeft een maximum van 25 deelnemers.

Wat zijn de kosten?

De investering voor deelname aan het Technology for Boards programma bedraagt € 8.950 exclusief btw en is inclusief leermaterialen, overnachtingen en catering.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.