Uitreiking BiB Award voorjaar 2018

Winnende paper benadrukt noodzaak publiek-private samenwerkingen in complexe samenlevingen

13 maart 2018
Onderwijs

Tijdens de graduation van Modulair Executive MBA op 8 maart 2018 is de Best-in-Business Award uitgereikt aan Esmeralda Wallast Groenewoud, die met haar thesis ‘Publiek-Private Samenwerking – in de complexere wereld steeds vaker een noodzakelijkheid’ de jury wist te overtuigen.

Veilige en leefbare samenleving

Wallast Groenewoud vertelt over de aanleiding van haar scriptie: ‘De veranderingen in de wereld gaan razendsnel door technologische ontwikkelingen en globalisering. De problemen worden daardoor zo complex dat organisaties deze niet meer alleen op kunnen lossen. De politie moet bijvoorbeeld meer voor burgers doen, maar ook samen met burgers en bedrijven aan veiligheid werken.’

Ze vervolgt: ‘Met dit onderzoek naar politioneel private samenwerking en co-creatie hoop ik een bijdrage te leveren aan de politie. Dit door te werken met een mind-, skill- en toolset die daarop gericht is, met als doel om gezamenlijk te zorgen voor een veilige en leefbare samenleving. Deze award bevestigt hoe belangrijk deze ontwikkeling is en creëert het nodige bewustzijn binnen organisaties.’

Breed toepasbaar

Harry Sterk, jurylid en Managing Director PPS Network is enthousiast over de paper: ‘De paper is een mooie combinatie van algemeen onderzoek met concrete toepassingsgebieden. De conclusies zijn ook toepasbaar op andere onderwerpen en binnen andere samenwerkingen. Bovendien had het de hoogste score op de vijf criteria waar we op beoordelen: relevantie, actualiteit, originaliteit, toepasbaarheid en zakelijke uitwerking!’

De Best-in-Business Award wordt jaarlijks uitgereikt aan de afstudeerder(s) die met hun scriptie – naar het oordeel van een jury – het meest relevante onderwerp hebben aangesneden.
Deze onderscheiding is een prijs vanuit het perspectief van werkgevers voor de beste scriptie in termen van bijdrage en waarde voor de organisatie. Deze relevantie voor het bedrijfsleven is kenmerkend voor de Modulair Executive MBA van Nyenrode Business Universiteit.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.