‘Het zal zo’n vaart niet lopen’

14 mei 2019
Opinie

Het zal zo’n vaart niet lopen is een veelgehoorde opmerking als het gaat om de snel veranderende wereld. Maar is dit zo? Gaat de verandering in werkelijkheid niet zo snel? Bob de Wit, hoogleraar Strategie aan Nyenrode Business Universiteit en Miranda van der Kwaak, programma-manager van het Strategic Leadership Program (SLP) aan Nyenrode Business Universiteit hebben hier zo hun gedachten over.

‘Het lijkt misschien zo dat het allemaal zo’n vaart niet loopt, maar de werkelijkheid is anders. Als mensen hebben we moeite om het nog niet bestaande te begrijpen. Dit komt omdat de mens linear denkt en we alleen vanuit het bestaande kunnen redeneren. Disruptief nieuwe ontwikkelingen, zoals robotisering en artificiële intelligentie, vallen nog zo ver buiten ons huidige denkkader dat we dit niet kunnen plaatsen en daarom buiten ons houden,’ zegt de Wit.

10 jaar terug

‘Dit is ook hoe het menselijk brein werkt, voegt van der Kwaak toe. ‘Vanuit herkenning en eerdere ervaringen geven wij als mens betekenis aan dingen en kunnen we zaken plaatsen. Dit beperkt ons ook wel enigszins, terwijl we het denken vanuit een heel ander perspectief zo ontzettend hard nodig hebben!’ De Wit vult aan: ‘De wereld verandert exponentieel snel, door nieuwe digitale technologieën is er de afgelopen 10 jaar een heel scala aan nieuw type organisaties ontstaan. Platforms zoals Airbnb en Uber hebben in relatief korte tijd de markt disruptief veranderd. En hoe gewoon zijn de iPhone (op de markt sinds 2007) en diensten zoals Whatsapp en Netflix in de afgelopen 10 jaar geworden? Ze zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.’

Ander perspectief

Van der Kwaak: ‘Om de toekomst beter te begrijpen of hier zicht op te krijgen is het essentieel om te kunnen kijken vanuit een heel ander perspectief en denkkader. Tijdens het Strategic Leadership Program helpen we leiders die koersbepalend zijn voor hun organisatie hierbij. Het als leider beter zicht krijgen op de toekomst vanuit een breder perspectief en scherp weten waar je organisatie en jijzelf voor staat, zijn belangrijke elementen om goed te kunnen anticiperen op de toekomst en zorgen ervoor dat je helder richting kan geven en dicht bij je kern blijft.’

‘Het programma bestaat dit jaar 10 jaar. We zijn er trots op wanneer we van oud-deelnemers horen dat zij hebben leren denken vanuit nieuwe perspectieven en een meer open mindset hebben ontwikkeld. De ervaringen en verhalen van deelnemers uit andere branches dragen hier zeker aan bij. Wat kan je bijvoorbeeld leren van de uitdagingen binnen visindustrie, de WMO-uitdaging waar iedere gemeente voor staat, de digitalisering van een bank, de bloedbank, of een familiebedrijf in openhaarden? Uitdagingen staan niet meer op zichzelf. Alles is verbonden en issues zijn organisatie overschrijdend. Met elkaar heb je veel meer verrijkende inzichten en slagkracht.’ De Wit voegt toe: ‘Je ziet heel duidelijk dat er nieuwe oplossingen en initiatieven komen die de oude systemen en instituten omzeilen. De snelheid waarmee de veranderingen zullen gaan, zal iedereen verrassen.’

10 jaar vooruit

Hoe onze wereld er over 10 jaar uitziet, dat weet niemand. Wat we wel kunnen doen is om vanuit een verbreed blikveld en samenwerkingsinitiatieven sneller te anticiperen om als leider heel duidelijk staan voor waar het voor jou om te doen is. Een spannende tijd waar het platform dat het Strategic Leadership Program wil zijn voor strategische leiders ook in de komende 10 jaar zeker een centrale rol in wil spelen.

Tijdens het Strategic Leadership Program (SLP) nemen deskundige docenten en inspirerende sprekers je mee naar de wereld van de toekomst. Welke koers vaar je met je organisatie? Na het volgen van dit programma ben je op de hoogte van de laatste termen en ontwikkelingen op het gebied van strategisch leiderschap. SLP is een waardevol programma voor directie en management van middelgrote en grote bedrijven.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.