Veiligheid in gedrang bij publiek-private samenwerkingen door tegenstrijdige belangen

2 november 2017
Community

Prof. dr. Bob Hoogenboom, hoogleraar Forensic Business Studies aan Nyenrode Business Universiteit: ‘Samenwerking tussen publieke en private partijen vraagt veel van mensen die leiding geven aan deze organisaties, omdat zij regelmatig tegenstrijdige belangen moeten waarborgen.’ Tijdens het seminar Publiek-Private Veiligheid op woensdag 22 november is Bob Hoogenboom moderator en wordt ingegaan op hoe constructieve samenwerking de oplossing kan zijn voor deze verschillende belangen.

‘Veiligheid wordt in de klassieke zin altijd in termen van overheid, politie, justitie en strafrecht benoemd, maar de wereld is totaal veranderd’, vertelt Hoogenboom.

De publieke sector kent allerlei vormen van toezicht en handhaving, maar de afgelopen twintig jaar is corporate security opgekomen. Daarin valt op dat er steeds een andere verhouding is tussen publiek en privaat ten aanzien van veiligheid.

Schiphol

Als praktijkcase wordt Schiphol ingezet. ‘We zoomen in op Schiphol, omdat het een geografisch afgebakende microkosmos is’ stelt Hoogenboom. 'Op Schiphol is de snelle doorgang van passagiers en goederen een commercieel belang. De commerciële eisen oefenen druk uit op het vervoer van goederen. Commerciële en economische belangen botsen daarbij met veiligheidsbelangen. Daarom moet ook de veiligheid sneller functioneren.

Hybride

Hoogenboom laat tijdens het seminar een schilderij van M. C. Escher zien om te illustreren dat niets is wat het lijkt en dat er verschillende invalshoeken zijn als het om veiligheid gaat. Hij vindt het belangrijk om constructief om te gaan met verschillende perspectieven. ‘Daarom gebruik ik het woord hybride. Die samenwerking tussen publieke en private partijen vraagt veel van mensen die leiding geven aan deze organisaties, omdat zij regelmatig tegenstrijdige belangen moeten waarborgen.’ De complexiteit hiervan is hoog.

Belangen verenigen

‘De toekomst van publiek-private samenwerking ziet er heel goed uit, mits de discussie daarover concreter en scherper wordt’, denkt Hoogenboom. ‘Er wordt al decennia over dit onderwerp gepraat. Om deze papieren werkelijkheid concreet te maken, laten we mensen uit de praktijk aan het woord.’

Om publieke, commerciële en bestuurlijke belangen constructief te verenigen moet je realiseren dat er niet één oplossing is en dat compromissen sluiten nodig is.

‘Wij willen de praktijk een eigen stem geven om de discussie tastbaarder te maken.’ zegt Hoogenboom.

Nederland verandert. Een beweging die een grote invloed op onze samenleving heeft is de effectieve samenwerking tussen publieke en private organisaties. Daarom biedt Nyenrode verschillende opleidingen en programma’s op het gebied van publiek-private samenwerking aan.

Tijdens het seminar Publiek-Private Veiligheid 22 november geven wetenschappers en praktijksprekers inzicht in vernieuwende en hoopgevende ontwikkelingen aan de hand van de praktijkcase Schiphol. Het event zit helaas vol. Mocht je nog geïnteresseerd zijn in toekomstige events van de Modulair Executive MBA in Public & Private, schrijf je hier in. 

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.