"Word eerst verliefd op het probleem, trouw dan met de oplossing"

Workshop Design Thinking voor bewoners vluchtelingenkamp Samos

8 september 2022
Community

Met het inluiden van een nieuw academisch jaar sluiten we de vakantieperiode af. Nyenrode Business Universiteit kijkt terug op mooie initiatieven zoals de samenwerking met Movement on the Ground en Young & Bold Foundation. Samen met Andreea Bulisache, alumna en voorzitter van de Young & Bold foundation, en Virág Varga, stagiaire bij Young & Bold Foundation, vertrok Désirée van Gorp, hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit afgelopen zomer naar het eiland Samos om een workshop Design Thinking te geven aan de bewoners van een vluchtelingenkamp.

"We hebben vier dagen gewerkt aan de uitdaging van het gebrek aan sociale cohesie en eenheid binnen het kamp. Een uitdaging die door de vluchtelingen zelf was vastgesteld. Met vijf teams hebben we aan verschillende oplossingen voor deze uitdaging gewerkt", aldus Van Gorp.

Workshop Design Thinking

Het programma bestond uit vier trainingsdagen waarin vijf teams leerden om "eerst verliefd te worden op het probleem, en vervolgens met de oplossing te trouwen", zoals student Ibrahim het creatief formuleerde. Van Gorp: “Het doel is om deelnemers op te leiden in ‘design thinking’ en hun erkenning te geven voor een kickstart op de arbeidsmarkt. Daarnaast werken de deelnemers aan oplossingen voor de uitdaging van het gebrek aan sociale cohesie en eenheid binnen het kamp."

Het programma hield in dat de uitdaging verder werd uitgediept en dat men tot inzichten kwam m.b.t. onderwerpen over hygiëne en sanitaire voorzieningen, culturele en taalbarrières, en vrede en conflictoplossing binnen het kamp. De vijf teams hebben interviews gehouden met andere bewoners van het vluchtelingenkamp om zo meer te weten te komen over de bestaande problematiek.

Nyenrode certificaat

Na vier inspirerende dagen, en met een boost in zelfvertrouwen, gaven de vijf teams hun eindpresentaties, gevolgd door discussies met hun peers en vertegenwoordigers van Young & Bold, Nyenrode Business Universiteit en Movement on the Ground. De komende weken worden de deelnemers ondersteund hun projecten naar het volgende niveau te brengen door te zoeken naar manieren om hun oplossingen te implementeren.

Het resultaat van deze pilot zal worden gebruikt voor de ontwikkeling van een model voor andere trainingen binnen het ‘camp to campus’-concept. Een concept dat de missie is van Charlie MacGregor, een van de oprichters van Movement on the Ground en sponsor van het initiatief. Ook het toezicht op de voortgang van een terugkerend trainingsmodel, inclusief de begeleiding op afstand van de kampbewoners, zal deel uitmaken van dit project. Het idee is dat de in ‘design thinking’ opgeleide kampbewoners vernieuwers zullen worden en daarmee een bron van inspiratie en een rolmodel binnen hun gemeenschappen zullen zijn.

IMG_7724
IMG_8421
IMG_8498
IMG_7725
IMG_8571
IMG_8651
IMG_7724
IMG_8421
IMG_8498
IMG_7725
IMG_8571
IMG_8651

Movement on the Ground werd in 2015 opgericht door vijf mensen die geraakt waren door de Europese vluchtelingencrisis. Deze stichting wil de publieke perceptie van wat het betekent om een ‘vluchteling’ te zijn veranderen en de weg vrijmaken voor mensen op doorreis om ze te helpen bij de integratie in hun toekomstige samenleving.

Young & Bold Foundation is opgericht door prof. dr. Désirée van Gorp. Het uiteindelijke doel van de stichting is om een digitaal ecosysteem te creëren waar professionals, studenten, academici, ondernemers, particuliere organisaties en andere belanghebbenden door verschillende sociale silo's heen kunnen samenwerken om sociale impactkwesties die hen aan het hart gaan op te lossen.

Nyenrode Business Universiteit werkt aan een duurzame toekomst door onze studenten en deelnemers te stimuleren zich tot verantwoordelijke leiders te ontwikkelen. Het educatieve doel van Nyenrode gaat verder dan het overdragen en opbouwen van kennis, door ook nadruk te leggen op de noodzaak van karaktervorming en ons op houding en persoonlijke vaardigheden te richten. Daarom bieden wij onze studenten en deelnemers een combinatie van academische theorie, praktische relevantie en persoonlijke ontwikkeling. 

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.