‘Je verrast jezelf met de inzichten die je opdoet’

8 november 2021
Onderwijs

‘Het programma heeft me goed geholpen om mijn gedachten en ideeën te structureren. Ook werd duidelijker in welke fase mijn organisatie zich precies bevindt en wat nodig is om de volgende stap te zetten. Hierdoor kan ik gemakkelijker het gesprek aangaan met collega’s over veranderingen en vernieuwingen die nodig zijn,’ zegt Susanne Bentvelsen-Prins over het Behavioral and Cultural Governance Program van Nyenrode Business Universiteit, dat ze in februari afrondde.

Diversiteit in teams

Bentvelsen is bestuurder bij Aveleijn, een grote Twentse zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. ‘In onze organisatie waren we net bezig met het bepalen van een nieuwe strategische koers voor de komende jaren. De inzichten uit het programma kon ik hierbij goed inzetten. Verder kwam tijdens de colleges het belang van diversiteit naar voren. Dit wil zeggen dat je mensen met een verschillende inzet in je organisatie moet hebben en dat ze allemaal op een andere manier belangrijk, of juist belemmerend, zijn. Dat hebben wij ook goed kunnen toepassen. We stelden onszelf vragen als: hebben we wel de juiste diversiteit in de teams?’

Strategische opdracht

‘Duurzame stabiliteit rond onze cliënten is heel belangrijk voor hun ontwikkeling. Voor de strategische opdracht, een belangrijk onderdeel van het programma, keek ik onder meer naar het beter organiseren van duurzame teams rondom mensen met een verstandelijke beperking. En ook hoe je voor die duurzame stabiliteit zorgt als er krapte op de arbeidsmarkt is.’

‘Al voor ik begon met het programma, waren we bezig om weg te komen van controles en systemen. We proberen al langer zoveel mogelijk ruimte te creëren voor medewerkers om hun vak te kunnen uitoefenen en voor hun professionele ontwikkeling, in plaats van dat ze met allerlei administratieve lasten bezig zijn. Tegendruk bieden aan de systeemwereld is ingewikkeld. Het programma bood inspiratie om hier blijvend oog voor te hebben en de kracht van interne wendbaarheid en creativiteit te gebruiken.’

Grootste irritatie

Bentvelsen vond het hele programma inspirerend. ‘Uit elk college viel wel iets te halen. Ik herinner mij in het bijzonder een college dat aansloot bij onze strategische uitdaging’. De spreker in dit college zei: ‘Ga op zoek naar de grootste irritatie bij je klanten’. Bentvelsen: ‘Dat kwartje viel meteen bij mij. In ons geval is de krappe arbeidsmarkt en de wisselingen binnen de teams de grootste zorg voor onze cliënten en het netwerk eromheen. Het is daarom belangrijk om duidelijk zichtbaar bezig zijn met wat onze cliënten het meest raakt en waar zij het meest bij gebaat zijn.’ Ook het samenwerken in de intervisiegroepjes en de strategische opdrachten bespreken vond Bentvelsen heel fijn. ‘Je gaat daadwerkelijk aan de slag met de theorie.’

Gesprekken op dieper niveau

‘Soms zitten mensen vast op een ingeslagen pad,’ zegt Bentvelsen over waarom ze het programma aanraadt aan anderen. ‘Je kan jezelf verrassen met de inzichten die je opdoet in dit programma en er meteen mee aan de slag. Je krijgt praktische instrumenten aangereikt, zoals technieken, werkvormen en modellen. Die kunnen je helpen op alle niveaus in je organisatie, bijvoorbeeld bij het voeren van een goed gesprek op een dieper niveau.’

Tijdens het Behavioral and Cultural Governance Program leer je hoe jouw organisatie beter kan omgaan met moderne dilemma’s rond wendbaarheid en verandervermogen. Je krijgt inzicht in concepten en oplossingen voor bedreigingen als de verstikkende werking van regels, controleobesitas, het gebrek aan vertrouwen en het uithollen van de veranderkracht van organisaties.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.