Versterken van innovatiegericht leiderschap

26 februari 2019
Opinie

Jeff Gasperz is hoogleraar Innovatie aan Nyenrode Business Universiteit. Hij geeft veel masterclasses over innovatie aan deelnemers met een leidinggevende functie en gaat met hen in gesprek over hoe zij door hun leiderschap de innovatiekracht van hun organisatie kunnen verhogen. Door de jaren heen heeft hij diverse inzichten opgedaan die vaak een eye-opener zijn. Onderstaand beschrijft Jeff er twee die gemakkelijk in de praktijk te brengen zijn.

Betrokkenheid met innovatie is niet vanzelfsprekend

Wanneer leiders in een organisatie innovatie neerzetten als de ontwikkeling van nieuwe diensten, producten en processen, zullen maar weinig medewerkers dit als hun opdracht zien. Het staat te ver van hen af en maakt geen onderdeel uit van hun takenpakket. Ze voelen zich betrokken bij hun werk, maar veel minder bij de (innovatie)koers van de organisatie.

Echter, als manager kan je ook een enorme gebundelde innovatiekracht ontwikkelen. Dit doe je door innovatie dicht bij het werk van je medewerker te brengen en aan te geven dat innovatie nieuwe waarde creëert voor wie je het werk doet. Je maakt innovatie laagdrempelig door te benoemen dat je verwacht dat medewerkers met ideeën komen voor vernieuwing, ook al zijn het kleine stapjes, en hiervoor tijd te geven om dit samen met collega’s uit te werken. Medewerkers voelen daardoor meer eigenaarschap en innoveren wordt een taak van iedereen.

Voor innovatie is reuring nodig

Heb je weleens meegedaan aan een brainstorm? Deze sessies zijn vrijwel altijd leuk en geven energie. Maar wat gebeurt er daarna? Na enkele dagen is die energie weer weggeëbd. En vraag je je af of er eigenlijk nog wat met de opgedane ideeën gebeurt.

Het kan ook anders. Het management kan met een doordachte regie van innovatie activiteiten steeds weer nieuwe gefocuste energie in de organisatie laten ontstaan. Dat kunnen kleine activiteiten zijn die met elkaar bijdragen aan de ontwikkeling van een innovatiegerichte cultuur en mindset. Ik noem er een aantal.

Na de brainstorm gaat een groep medewerkers aan de slag met de meest kansrijke ideeën. De voortgang die zij boeken is op intranet te volgen voor al het personeel. Dat leidt tot enthousiasme en aanmoediging bij collega’s. Elke maand zijn er TED-talks van de eigen medewerkers en van externen. Dan volgt er een uitnodiging om mee te doen aan een innovatie challenge met klanten. In de ontvangsthal op kantoor hangt een scherm waarop staat hoeveel ideeën al zijn ingediend voor verbetering of vernieuwing en hoeveel procent al is geïmplementeerd. Binnen de teams is er elke maand tijd ingebouwd om met elkaar in gesprek te gaan over nieuwe kansen. Teruggekomen van zo’n sessie lees je in de mail een uitnodiging voor de jaarlijkse innovatiemarkt waar elk team haar innovaties kan tonen. Via de innovatie app op je telefoon geef je jouw team hiervoor op. In zo’n organisatie kan het je niet ontgaan: het bruist hier van de innovatiekansen en ik kan daar een bijdrage aan leveren. Ik kan weg, maar mijn talenten groeien dus ik blijf.

Creativiteit als competentie

Het Future of Jobs Report 2018 van het World Economic Forum geeft aan dat creativiteit een van de meest belangrijke competenties is om als professional overeind te blijven en kansen te zien in turbulente veranderingen. Dat beseffen medewerkers heel goed en zij prefereren die organisaties waar hun creativiteit de ruimte krijgt om te gedijen en te groeien. Redenen genoeg om vanuit het management innovatie en creativiteit gerichte aandacht te geven!
Prof. dr. Jeff Gaspersz is hoogleraar Innovatie aan Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast is hij innovatiespreker en adviseur. Hij verzendt samen met andere hoogleraren aan 4000 managers en professionals een gratis Ideebrief met praktische innovatietips.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.