‘Giving voice to the next generation of auditors’ maakt meeste impact

18 juni 2021
Onderzoek

De faculty van Nyenrode Business Universiteit heeft op donderdag 17 juni ‘Giving voice to the next generation of auditors’ van Marlies de Vries, faculteitslid en programma-directeur Controlling als impact case 2021 uitgeroepen. Deze case laat volgens de faculty het beste zien hoe Nyenrode onderzoek met impact uitvoert. Naast de case van Marlies de Vries waren ook cases van Niels van Nieuw Amerongen (Teaching, research & practice), Lineke Sneller (Stay cool when its hot) en Roberto Flören en Marta Berent-Braun (Understanding family business dynamics) genomineerd.

‘Giving voice to the next generation of auditors’ is een onderzoek waarin beschreven wordt hoe hoog de werkdruk voor jonge accountants is maar dat dit onderwerp op de werkvloer nauwelijks bespreekbaar was.  

‘Young professionals’ en hoge werkdruk

“Als onderdeel van het onderzoeksprogramma ‘Giving voice to the next generation of auditors’ is samen met de NBA Young Professionals onderzoek gedaan naar de ervaringen van jonge accountants. Dit onderzoek heeft hen geholpen om de knelpunten rondom werkdruk bespreekbaar te maken en dat er beter naar de standpunten van jonge professionals geluisterd wordt”, vertelt Marlies de Vries.

Impact op de samenleving

Bo van der Rhee, research director van Nyenrode: “Dit jaar ontvingen we een aantal geweldige nieuwe Impact Cases met een verscheidenheid aan onderwerpen, variërend van hoe om te gaan met de financiële risico's van branden in gebouwen, hoe de waarde van een onroerend goed nauwkeurig te bepalen is, de impact van burgers op samenleving 4.0, hoe familiebedrijven omgaan met de Corona-crisis, hoe scriptieprojecten gebruikt kunnen worden om academische output te creëren en hoe de juiste marketingbeslissingen genomen kunnen worden”.

“Het onderzoek van Marlies de Vries, als onderdeel van haar promotieonderzoek, leidde tot (wetenschappelijke) publicaties. Daarnaast is Marlies onlangs (mei 2020) door de minister van Financiën benoemd tot kwartiermaker Toekomst van het Accountantsberoep. Geweldige prestaties die nu zijn vastgelegd in een gemakkelijk te lezen en meeslepende Impact Case!”

Marlies de Vries: “Deze prijs is een mooie kroon op het onderzoek dat samen met Bas Herrijgers (vanuit de NBA Young Professionals) is uitgevoerd. Het is geweldig om te zien dat de jonge professionals nu echt een ‘seat at the table’ hebben gekregen en dat hierdoor een belangrijk thema op de agenda is gezet”.

Een impact case omvat een portfolio van onderzoek rondom een centraal thema, met een focus op het bereik en de impact van dat onderzoek. De impact cases zijn goed leesbaar voor een breed publiek, tonen aan hoe Nyenrode de verbinding met de praktijk versterkt en hoe onze faculteitsleden praktische oplossingen vinden voor relevante en actuele uitdagingen in de praktijk.

De impact cases zijn ingedeeld in de categorieën Leadership, Entrepreneurship, Stewardship en Educational. Per categorie zijn de ingediende cases gerankt op basis van bereik (in hoeverre zijn stakeholders in aanraking gekomen met het onderzoek), impact (in hoeverre hebben stakeholders veranderingen doorgevoerd op basis van het onderzoek) en de kwaliteit van de argumentatie (onderbouwing, helderheid en opbouw van de impact case).

Alle cases vind je hier.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.